Vineri, 14 August 2015 08:33

COMPETIȚIA DE GRANTURI SGI -2015

undp logoProiectul „Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creştere economică durabilă la nivel local”, care urmează
să fie implementat în perioada 2015 – 2017

PNUD Moldova

ATENȚIE: DATA LIMITĂ PENTRU APLICARE ESTE 22 AUGUST 2015
Aplicațiile se vor accepta doar prin intermediul on-line, completînd formularul de mai jos.


Obiectivele Schemei de Grant în domeniul Inovaţiei (SGI)

Obiectivele principale ale Schemei de Grant în domeniul Inovaţiei (SGI) sunt:

    stimularea dezvoltării inovaţiilor în cadrul IMM-urilor, asociaţiilor locale de afaceri, potenţialilor întreprinzători cu idei inovatoare şi motivaţie de expansiune, absolvenţilor incubatoarelor de afaceri, prin oferirea finanțării pentru produse, servicii și tehnologii noi sau îmbunătățite orientate spre piață cu un potenţial mare de comercializare;
    pilotarea unui mecanism de sprijin al inovaţiilor ca un exerciţiu de intervenții stipulat în Strategia Națională în domeniul Inovării (2013-2020), oferind o bază pentru amplificarea la nivel de guvern, şi, prin urmare, oferind perspective, lecții învățate și cele mai bune practici pentru programele viitoare guvernamentale destinate susținerii inovațiilor.


Tipurile de proiecte inovative susținute

Proiectele preferate care vor aplica la SGI sunt proiectele inovative care să cuprindă activități de dezvoltare și alte activități pre-comerciale implementate de către IMM-le stabilite în Republica Moldova.
Tipurile de proiecte inovative susținute

Proiectele care vor aplica la SGI sunt proiectele de inovare care includ dezvoltarea și alte activități pre-comerciale implementate de ÎMM moldovenești deja constituite. Proiectele susținute sunt la etapa de dezvoltare a inovației și se bazează pe un plan de afaceri comprehensiv care abordează provocările specifice identificate și demonstrează un potențial enorm în ceea ce privește accesul la piață, competitivitatea și dezvoltarea companiei. Proiectele trebuie să fie deja elaborat anterior un concept sau un prototip inovativ, care demonstrează o viabilitate tehnologică și economică clară. Conceptul inovativ trebuie să reprezinte o inovație considerabilă pentru piața națională sau globală: de ex. produse, procese, servicii sau aplicații de piață noi.

În cazul proiectelor de dezvoltare inovațională, exemplele de activități financiare ar putea include: crearea de prototipuri, extindere, design, verificarea performanței, testare, demonstrare, dezvoltarea liniilor de pilot, validarea pentru replicarea pe piață, protecția PI și alte activități orientate spre aducerea ideii inovaționale (produs, proces, serviciu, etc.) în stare de pregătire pentru inovații și introducere pe piață. Activitățile finanțate vor include parțial și costurile instruirii specifice necesare, restructurării organizării sau producerii, absorbirii noilor tehnologii, accesului la rețelele/clusterele de business, adoptării noilor instrumente marketing, ajutorării în accesul noilor piețe și multe alte activități similare necesare pentru finalizarea etapei pre-comerciale a dezvoltării inovației.
Suma finanţării

Granturile vor acoperi o sumă maximă de 8.000 USD sau maximum șaizeci de procente (60%) din valoarea totală a proiectului (care este mai mică) pentru proiectele pre-comerciale de dezvoltare a inovaţiilor.

Co-finanţarea a cel puţin patruzeci de procente (40%) din bugetul total al proiectului urmează să fie asigurată de către Solicitant din investiţiile sale proprii sau din alte surse.


Cheltuieli eligibile

În cazul în care este acordat, grantul urmează să fie utilizat de către Solicitant pentru activități de dezvoltare inovațională în următoarele grupuri de cheltuieli:

    Salariile brute ale personalului de dezvoltare (până la 60% din bugetul total al Proiectului) – nivelul maxim a unui singur salariu poate fi de până la trei ori mai mare decât media națională (3 X 4,260 MDL)
    Echipament de scară mică și consumabile (până la 30% din bugetul total al Proiectului);
    Servicii ce țin de tehnologii, proiectare, business, dezvoltare și alte servicii de consultanță, precum ar fi certificatele de calitate, cererea și taxele pentru dreptul de autor și patentă (până la 30% din bugetul total al Proiectului);
    Costurile instruirii specifice a personalului (până la 30% din bugetul total al Proiectului);
    Alte costuri, inclusiv cele pentru deplasările legate de implementarea proiectului inovativ (până la 20% din bugetul total al Proiectului).

Cheltuielile indicate mai sus urmează să fie prognozate pentru a reflecta obiectivele Proiectului și trebuie să fie justificate în mod clar în conformitate cu obiectivele Proiectului. Doar cheltuielile acumulate pe parcursul Proiectului în conformitate cu bugetul Proiectului și cele realizate până la finele Proiectului sunt eligibile pentru finanțare. Toate acordurile cu subcontractanții sau părțile terțe trebuie să fie prezentate împreună cu Cererea și trebuie să conțină o prevedere precum că Solicitantul păstrează proprietatea asupra proprietății intelectuale noi și know-how-ului care ar putea fi create pe parcursul implementării Proiectului.

 
Durata proiectului

Proiectul şi bugetul proiectului trebuie să fie planificate astfel încât să fie finalizate în termen de 12 luni. Cu toate acestea, proiectul poate fi extins pentru şase (6) luni suplimentare în situaţii excepţionale, la discreţia PNUD.

o Solicitanții eligibili

Solicitanții eligibili pentru schema de grant sunt:

o Solicitanţii eligibili sunt întreprinderile private (cel puţin 75 procente private conform Legii privind societăţile pe acţiuni) micro, mici sau mijlocii (IMM) din Republica Moldova, create cel puţin cu doi (2) ani înainte de data aplicării, în orice sector industrial, cu excepţia: serviciilor de catering, care oferă doar băuturi alcoolice; cazinouri, jocuri de noroc şi activităţi similare; construcția –cumpărarea de spatii rezidențiale şi comerciale pentru locuinţe/vânzări; benzinării; producţia şi distribuția produselor de tutungerie; vânzarea și deservirea autoturismelor, activităţile agricole primare.

o Solicitantul este o companie persoană juridică din sectorul privat, micro sau mică, înregistrată în conformitate cu legislaţia privind companiile din Republica Moldova.

o Solicitantul nu trebuie să aibă datorii restante în ceea ce ţine de contribuţiile publice.

o Solicitantul nu trebuie să aibă pierderi acumulate care să depășească valoarea capitalului proprii.

o Solicitantul şi proprietarii individuali nu au fost condamnaţi pentru infracțiuni legate de operațiuni de afaceri.

 
Descrierea procesului de aplicare

 

Granturile SGI vor fi oferite prin intermediul unei proceduri deschise de selectare formată din două etape (Pre-aplicarea şi Aplicarea Deplină), cu două cicluri de solicitare de cereri de finanțare (anul 1 și anul 2) prevăzute de-a lungul duratei Proiectului LED.

o Instrucţiuni pentru procesul de aplicare

Companiile vor aplica printr-un concurs deschis publicat de către Echipa de Management a SGI pe web-site-ul dedicat prin platforma online. Există două etape ale procesului de aplicare implementate consecutiv: 1: Evaluarea Notelor de Concept, şi 2: Evaluarea planurilor complete ale Proiectelor. Doar acele cereri de finanțare care au fost evaluate pozitiv la prima etapă și care au fost invitate să pregătească planuri complete de proiect sunt eligibile pentru a aplica pentru etapa a 2

NOTĂ: În timpul elaborării Cererii de finanțare, următoarele reguli trebuie să fie respectate:

o Se permite depunerea mai multor cereri de finanțare din partea fiecărui Solicitant, cu condiția că doar una din ele va fi finanțată;

o Nu se permite re-prezentarea Cererilor modificate și îmbunătățite.

o Vor fi luate în considerație doar Cererile de finanțare care au fost transmise prin platforma de aplicare online;

o Termenul limită pentru ambele etape trebuie să fie strict respectat.

o În cadrul procesului de evaluare, doar Cererile de finanțare complete vor fi acceptate. Documentele solicitate spre a fi prezentate pe suport de hârtie nu trebuie să fie expediate prin poștă la PNUD până la solicitarea acestui lucru, în caz dacă grantul este oferit Solicitantului respectiv.

  Pentru mai multe detalii accesati : http://www.undp.md/tenders/details/1040/

 

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика