Miercuri, 03 Septembrie 2014 21:17

”Ambasador al Turismului Moldovenesc”- un nou proiect lansat de Agenția Turismului

Promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie turistică constituie unul dintre obiectivele prioritare ale Strategiei Naționale de Dezvoltare a Turismului, fiind un factor important în evoluția circulației turistice interne și internaționale.Domeniul turismului din Republica Moldova reprezintă o industrie cu un important potenţial natural și antropic ce poate contribui major la dezvoltarea economică competitivă a ţării noastre. Pe lîngă acest potențial, se conturează excelent și potențialul uman ce promovează valorile statului, astfel că se impune realizarea unui parteneriat solid între principalii actori din sectorul turismului şi personalităţi reprezentative ale țării, cu recunoaștere internațională din diferite domenii de activitate, cum ar fi: artistice, culturale, sportive, științifice, etc., care să constituie adevăraţi vectori de promovare a Republica Moldova.

În scopul reflectării capitalului de imagine al personalităților din țară, recunoscut la nivel mondial, Agenția Turismului lansează un nou proiect "Ambasador al Turismului Moldovenesc". Titlul va fi acordat unei sau mai multor personalități marcante din Republica Moldova, promotori a valorilor naționale pe plan internațional.

Selectarea va avea loc în baza a unui concurs național, iar candidații trebuie să dețină în portofoliu realizări importante pe parcursul ultimilor 5 ani, recunoscute pe plan internațional.

Acordarea titlului de "Ambasador al Turismului Moldovenesc" este în primul rînd un semn de recunoștință și onoare adus de către Agenția Turismului unor personalități marcante ale Republicii Moldova, care prin activitatea lor au dus faima și prestigiul țării peste hotare. Totodată, deținătorii acestui titlu pe parcursul a 2 ani vor promova peste hotare destinația turistică - Republica Moldova și vor invita cetățenii altor state să descopere natura splendidă, podgoriile pline de roade şi arome, vinurile de calitate, cultura originală, poporul ospitalier, tradiţiile multiseculare şi obiceiurile strămoşeşti.

Titlul de "Ambasador al Turismului Moldovenesc" va fi decernat în cadrul evenimentului "Gala Turismului Moldovenesc", ce se va desfășura vineri, 26 septembrie 2014, de Ziua Mondială a Turismului.

În acest context, Agenția Turismului lansează concursul național și invită societatea civilă să se implice în acest proiect prin expedierea propunerilor candidaților la adresa: , pînă la data de 20 septembrie.

Candidații trebuie să activeze în unul din domeniile: cultură, artă, sport, știință sau oricare alt domeniu prin care poate fi recunoscută Republica Moldova în exterior și să dețină realizări importante apreciate pe plan internațional în ultimii 5 ani.

Desfăşurarea în ţara noastră, în premieră, a acestui proiect va da un nou imbold de recunoaştere internaţională a potenţialului turistic al Republicii Moldova, constituind, de asemenea, o bună oportunitate de includere a ţării pe harta marilor operatori de turism.

ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020