Vineri, 24 August 2018 12:29

Dobânzi aproape de 0%. De ce preferă moldovenii depozitele la vedere?

c6e387e148508f67bfa32db88dd63240La sfârşitul lunii iunie 2018 soldul depozitelor la vedere a fost la nivel de 59,3 miliarde lei, înregistrând o majorare cu 8,9% faţă de sfârşitul lunii iunie 2017. Creşterea continuă a economiilor caracterizează evoluţia sectorului bancar începând cu a doua jumătate a anului 2016, arată datele Băncii Naţionale a Moldovei.

Faţă de sfârşitul lunii iunie 2017, soldul depozitelor în monedă naţională (59,9% din volumul total) s-a majorat cu 14,8%, atingând un volum de 35,5 miliarde lei. Este de remarcat creşterea semnificativă a depozitelor la vedere – cu 34,1%. Aceasta se argumentează prin faptul că populaţia preferă să-şi păstreze economiile în lei având acces la ele fără restricţii, în pofida dobânzii mai mici comparativ cu depozitele la termen. Totodată, depozitele la termen sunt în creştere cu doar 3,2% faţă de sfârşitul lunii iunie 2017.

În luna iunie 2018 au fost atrase depozite noi în monedă naţională cu 7,7% mai puţin comparativ cu luna iunie 2017.

Soldul depozitelor în valută străi­nă este cu doar 1% mai mare faţă de situaţia de la sfârşitul lunii iunie 2017, însumând 23,7 miliarde lei. Deoarece soldul depozitelor în valută străină este recalculat în lei, valoarea acestora în mare parte depinde de evoluţia cursului de schimb. În luna iunie 2018 au fost atrase depozite noi în valută străină cu 4,2% mai mult faţă de luna iunie 2017. “Ca factor determinant al evoluţiei pasive în acest domeniu poate fi menţionată aprecierea monedei naţionale faţă de dolarul SUA şi Euro în aceeaşi perioadă, preferinţa populaţiei de a-şi păstra economiile în lei, precum şi ratele foarte joase ale dobânzii”, potrivit analizei evoluţiei economiei făcută de Ministerul Economiei.

Per total, în semestrul I al anului 2018, în sectorul bancar a continuat tendinţa de creştere a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudenţiale, acesta s-a majorat cu 1,7 la sută în perioada de referinţă, constituind 60,9 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 65,6% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 34,1% şi depozitele băncilor – 0,3%). Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor l-a avut creşterea depozitelor persoanelor juridice cu 690,0 mil. lei (3,4%). De asemenea, s-a majorat şi soldul depozitelor persoanelor fizice cu 371,3 mil. lei (0,9%).

Din totalul depozitelor, 58,7% a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a majorat cu 1,5 miliarde lei (4,6%), constituind 35,8 miliarde lei la sfârşitul lunii iunie. Depozitele în valută au alcătuit 41,3% din totalul depozitelor, soldul acestora a descrescut pe parcursul semestrului cu 460,9 mil. lei (1,8%), alcătuind 25,2 miliarde lei.
Lichiditatea în bănci, la nivel înalt

Economiştii sunt de părere că băncile nu sunt interesate în atragerea depozitelor, deoarece ele şi aşa dispun de lichidităţi pe care nu le pot utiliza, ca urmare a reducerii creditării economiei. Ba mai mult, pentru depozitele atrase băncile trebuie să plătească şi dobândă. În viitor sunt posibile două scenarii, revigorarea cererii pentru credite a economiei sau reducerea în continuare a ratelor dobânzilor la depozitele bancare şi menţinerea la un nivel înalt de către BNM a normelor rezervelor obligatorii în lei la 40%.

Potrivit informaţiilor BNM, băncile menţin în continuare indicatorii lichidităţii la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0,6 (limita ≤1), fiind la acelaşi nivel cu finele anului 2017. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) practic nu s-a modificat, constituind 55,6 la sută (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. E de menţionat că cele mai mari ponderi în activele lichide le deţin depozitele la BNM – 40,3 la sută, valorile mobiliare lichide – 30,8 la sută şi mijloacele interbancare nete – 18,9 la sută. Pe parcursul semestrului I 2018, ponderea depozitelor la BNM a crescut cu 4,2 la sută. Totodată, a scăzut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 3,5 p.p. şi ponderea mijloacelor interbancare nete cu 1,4 p.p.


Scade profitul băncilor

La sfârşitul lunii iunie, profitul băncilor a însumat 935,8 mil. lei şi, comparativ cu perioada similară a anului precedent, s-a micşorat cu 2,2 la sută.

Veniturile totale au constituit 3,5 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 62,1% (2,2 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 37,9% (1,3 miliarde lei). Concomitent, cheltuielile totale au alcătuit 2,5 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 30,2% din totalul cheltuielilor (762,7 mil. lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 69,8% din totalul cheltuielilor (1,8 mil. lei).

Micşorarea profitului a fost determinată de micşorarea veniturilor din dobânzi cu 11,7% sau cu 285,7 mil. lei ca urmare a diminuă­rii ratei dobânzii şi a portofoliului de credite, precum şi de majorarea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 8,0% sau cu 130,6 mil. lei.

Concomitent, au crescut veniturile neaferente dobânzilor cu 14,5% sau 166,5 mil. lei. Ponderi semnificative în veniturile neaferente dobânzilor ocupă veniturile din onorarii şi comisioane – 58,0%, veniturile din diferenţa de curs valutar – 28,9 la sută (venituri din comercializarea valutei şi din reevaluarea acesteia), alte venituri din exploatare – 13,0%.

Cheltuielile cu dobânzile au descrescut cu 23,1% sau 228,9 mil. lei, ca urmare a diminuării ratei medii la depozite.

La sfârşitul lunii iunie, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2,2 la sută şi, respectiv, 13,4 la sută, fiind în creştere cu 0,3 p.p. şi respectiv cu 2,0 p.p. comparativ cu sfârşitul anului precedent.

În ceea ce priveşte activele totale pe sistemul bancar, acestea au constituit 80,6 miliarde lei, majorându-se pe parcursul semestrului I 2018 cu 1,5% (1,2 miliarde lei).

La sfârşitul lunii iunie, soldul portofoliului de credite brut a constituit 41,1 la sută din totalul activelor sau 33,1 miliarde lei, micşorându-se pe parcursul semestrului I 2018 cu 1,0 la sută (327 mil. lei). Totodată, s-a majorat volumul creditelor noi acordate cu 11,6 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, unul din factori fiind diminuarea ratei dobânzii la credite.

De asemenea, în lunile martie-iunie 2018 s-a înregistrat o creştere lunară a portofoliului de credite. Cea mai mare creştere a fost înregistrată la creditele de consum şi la creditele acordate pentru procurarea imobilului.

Victor URSU

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика