Sâmbătă, 28 Iulie 2018 17:06

Moldovenii au prins gustul pentru credite, dar fug de economiile la termen

dengi v banke1Băncile comerciale din Republica Moldova au acordat în luna iunie credite noi în sumă de 2,6 miliarde de lei cu 12,6% mai mult faţă de perioada precedentă din 2017, în timp ce depozitele noi atrase la termen s-au redus cu peste un sfert la 2,3 miliarde de lei, arată datele Băncii Naţionale a Moldovei.

Anul 2018 este unul benefic pentru creditare ca urmare a dobânzilor mici faţă de anii precedenţi, dar o cerere mai mare se atestă doar pe segmentul persoanelor fizice. Businessul, deocamdată nu se avântă în contractarea împrumuturilor.

Ponderea creditelor acordate în monedă naţională a reprezentat 66.6%, a celor în valută – 33.4%. Volumul creditelor acordate în monedă naţională a constituit 1733.4 mil. lei (+6.2% faţă de luna precedentă, şi +11.9% faţă de iunie 2017).

Cele mai atractive au fost creditele acordate pe termen de la 2 până la 5 ani (41.3% din totalul creditelor acordate), unde creditele acordate persoanelor juridice au deţinut ponderea majoră de 28.5% din totalul creditelor acordate. Creditele acordate în monedă naţională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate societăţilor comerciale nefinanciare cu o pondere de 55.0% (56.9% din care aparţin comerţului) şi de creditele acordate persoanelor fizice (40.4%).

Rata medie la creditele acordate în monedă naţională s-a majorat cu 0.09 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 7.93%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 9.26%. Creditele în monedă naţională cu termen de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 8.41% (persoane juridice – 9.14% şi persoane fizice – 7.48%). În cazul persoanelor fizice cea mai mare rată medie a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare de până la 1 lună (10.85%), iar pentru persoanele juridice – la creditele cu termen de rambursare de la 1 până la 3 luni (11.18%).

Totodată, volumul creditelor acordate în valută recalculat în MDL a constituit 870.7 mil. lei (+1.7% faţă de luna precedentă şi +13.0% faţă de luna iunie 2017). Creditele în valută au fost solicitate, în principal, de către societăţile comerciale nefinanciare (92.7%), unde comerţului i-a revenit o ponderea majoră (63.6%).

Creditele în valută continuă să se ieftinească

Rata medie la creditele acordate în valută s-a diminuat cu 0.22 p.p. comparativ cu luna mai 2018. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 6.66%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4.65%. Comparativ cu perioada similară a anului precedent ratele menţionate s-au diminuat (total în monedă naţională cu -1.31 p.p., total în valută cu -0.36 p.p.). Creditele în valută acordate pe termen de până la 1 lună au consemnat cea mai mare rată medie de 16.04%, persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 15.94%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 23.57%.

“Activitatea de creditare înregistrează o uşoară dinamizare, dar insuficientă totuşi pentru ameliorarea funcţiei de intermediere a băncilor. Chiar dacă volumul creditelor noi este în creştere, rambursarea celor scadente are loc într-un ritm mult mai rapid ceea ce presupune o influenţă inversă asupra stocului total de credite. Stocul total de credite înregistrează valoarea de 32,7 mlrd. lei, cu circa 200 mil. lei mai mult decât în luna aprilie. Totodată, stocul de credite acordate persoanelor fizice pentru procurarea/construcţia imobilului înregistrează o creştere de aproximativ 118 mil. lei aducând în prim-plan, primele rezultate ale programului “Prima casă”. Indicatorii specifici calităţii portofoliului de credite continuă să se amelioreze, iar gradul de acoperire cu provizioane continuă să rămână adecvat. Urmare creşterii ritmului de credite noi acordate şi reducerii volumului de credite neperformante, ponderea celor din urmă înregistrează la sfârşitul lunii mai 2018 valoarea de 15,2%, oscilând în limitele 4-35%”, se spune în analiza sistemului bancar efectuată de Expert Grup.

Dinamizarea creditării are loc pe seama persoanelor fizice, care însă nu pot compensa volumul creditelor acordate businessului, care în prezent ca urmare a perioadei electorale nu se avântă în contractarea împrumuturilor de la bănci.

Neîncrederea şi dobânzile mici alungă deponenţii

Deşi sistemul bancar moldovenesc trece printr-o serie de transformări, inclusiv implementarea Basel III, neîncrederea persistă în condiţiile în care apetitul pentru depozitele noi bancare atrase s-au redus cu 26,4% în luna iunie la 2,3 miliarde de lei. Cele mai atractive depozite, din perspectiva termenelor depozitelor atrase, au fost depozitele atrase pe termen de la 6 până la 12 luni (50.8% din totalul depozitelor atrase la termen). Ponderea majoră, pe categorii de clienţi, le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (43.1% din totalul depozitelor atrase).

Economiştii explică reducerea depozitelor şi ca urmare a dobânzilor mici pentru plasamente. Acest lucru este explicat prin volumul excesiv de lichidităţi de care dispun băncile şi care nu au ce face cu el. Astfel, instituţiile financiare sunt nevoite să reducă ratele dobânzilor pentru plasamentele bancare.

Datele BNM relevă că ponderea depozitelor atrase în monedă naţională a constituit 63.0%, a celor atrase în valută – 37.0%. În luna iunie 2018, depozitele atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice 81.4% (48.5% au alcătuit depozitele atrase în monedă naţională, iar 32.9% cele atrase în valută). Volumul depozitelor atrase în monedă naţională a constituit 1499.1 mil. lei (-49.4%faţă de luna precedentă şi -30.5% faţă de iunie 2017). Volumul depozitelor atrase în valută recalculat în MDL a constituit 851.6 mil. lei (-6.9% faţă de luna precedentă şi –18.3% faţă de iunie 2017).

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în monedă naţională s-a majorat cu 0.38 p.p. comparativ cu luna precedentă. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 4.78%, iar persoanele juridice – cu o rată medie de 3.93%. În acelaşi timp, rata medie la depozitele noi atrase la termen în valută s-a majorat cu 0.06 p.p. comparativ cu luna mai 2018. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 0.87%, iar persoanele juridice – cu o rată medie de 1.20%.

În comparaţie cu perioada similară a anului precedent, ratele medii sus menţionate s-au diminuat. Astfel, rata medie la depozitele atrase în monedă naţională s-a micşorat cu 1.09 p.p. (depozitele persoanelor fizice şi ale celor juridice s-au diminuat cu 1.23 şi 0.85 p.p., respectiv). Rata medie la depozitele atrase în valută s-a diminuat cu 0.79 p.p. (depozitele persoanelor fizice şi ale celor juridice s-au diminuat cu 0.81 şi 0.63 p.p., respectiv).

Depozitele cu termen de la 6 până la 12 luni, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost atrase cu o rată medie de 4.78% în monedă naţională (persoane fizice – 4.96%, persoane juridice – 4.04%) şi 0.84% în valută (persoane fizice – 0.85%, persoane juridice – 0.75%). Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în monedă naţională de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termen de peste 5 ani (6.42%), în cazul persoanelor juridice – la depozitele cu termen de la 2 până la 5 ani (5.40%). Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în valută de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termen de peste 5 ani (1.99%), în cazul persoanelor juridice – la depozitele cu termen de la 1 an până la 2 ani (1.84%).

Victor URSU

capital.market.md

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика