Miercuri, 18 Iulie 2018 20:02

IMM-urile, motorul economiei moldoveneşti

immuriExistă în Republica Moldova numeroase companii profitabile şi de încredere, care contribuie la bunul mers al lucrurilor. Fără a ţine prima pagină a ziarelor, oamenii care deţin aceste companii, antreprenori, manageri, angajaţi, merită tot respectul şi recunoştinţa.

Cele mai multe sunt întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), cu un număr de câţiva zeci de angajaţi şi o cifră de afaceri de milioane.

Date ale Biroului Naţional de Statistică, făcute publice în săptămâna trecută, arată că în anul 2017 numărul IMM-urilor s-a ridicat la 53,6 mii întreprinderi şi a reprezentat 98,6 la sută din numărul total de întreprinderi. Numărul salariaţilor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 323,3 mii de persoane, deţinând 61,2 la sută din numărul total de salariaţi ai întreprinderilor. Aşadar, şase din zece salariaţi erau angajaţi într-o întreprindere mică sau mijlocie, acestea fiind astfel şi principalul furnizor de locuri de muncă.

Veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 137 miliarde 506,1 milioane de lei sau 41,5 la sută din venituri din vânzări în total pe economie. Astfel, IMM-urile şi-au păstrat poziţia din anul precedent.

„Statisticile oficiale demonstrează încă o dată faptul ca IMM-urile reprezintă motorul economiei moldoveneşti. Aproape 99 la sută dintre companii sunt reprezentate de acest segment de întreprinderi. Promovarea lor este modul de a le recunoaşte meritele şi de a le oferi susţinere într-o dezvoltare durabilă”, apreciază mai mulţi experţi.

În aprilie 2018, când Guvernul a aprobat planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2018–2020, ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, menţiona că un obiectiv asumat al Guvernului este creşterea competitivităţii acestor întreprinderi. Proiectul prevede că statul va învăţa agenţii economici cum să-şi găsească parteneri externi de afaceri şi va spori numărul de antreprenori informaţi despre cadrul legal care reglementează activitatea IMM-urilor.

“Guvernul le ajută în obţinerea accesului la finanţare şi creează condiţii pentru ca să funcţioneze mai bine”, a mai spus ministrul.

O dovadă este că în acest an, IMM-urile vor avea acces la 197 de garanţii financiare, inclusiv la finanţări de la Banca Mondială şi alte instituţii financiare internaţionale. În cadrul unei întrevederi la minister, la mijlocul lunii iunie 2018, experţii Băncii Mondiale au menţionat necesitatea consolidării capacităţii instituţionale a Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijloc (ODIMM) şi Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), pentru a dezvolta şi facilita creşterea întreprinderilor mici şi mijlocii. De asemenea, experţii au discutat modalităţile de acordare a granturilor de co-finanţare a agenţilor economici privaţi din sectorul IMM, în special pentru implementarea proiectelor de îmbunătăţire a afacerilor axate pe sporirea competitivităţii la export.


Ce denotă statisticile oficiale?

Veniturile din vânzări a IMM pe o întreprindere au crescut în anul 2017 până la 2 milioane 566,7 mii lei sau cu 146,3 mii lei mai mult faţă de anul 2016. Veniturile din vânzări ale IMM în medie pe un salariat la fel au crescut comparativ cu anul precedent cu 26,8 mii lei şi au constituit 425,4 mii lei în medie pe un salariat. Numărul de salariaţi în medie pe o întreprindere în anul 2017 a constituit şase persoane.

Cele mai multe întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv 20,6 mii, şi-au desfăşurat activitatea în domeniul comerţului, ceea ce reprezintă 38,4 la sută din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,5 mii de IMM-uri sau 8,4 la sută din total.


Cresc veniturile, cresc şi profiturile

În anul 2017, conform Biroului Naţional de Statistică, micro-întreprinderile au înregistrat cea mai mare creştere a profitului – de 2,2 ori, iar suma acestora a sporit până la 3,4 miliarde de. lei. Întreprinderile mici şi mijlocii au raportat un profit de 10 miliarde 568,9 milioane de lei sau cu 4 miliarde 690,3 milioane de lei mai mult faţă de anul 2016.

Cel mai mare profit în anul precedent a fost înregistrat de întreprinderile din sfera comerţului cu ridicata şi cu amănuntul, respectiv 3,25 miliarde de lei (de două ori mai mult decât în 2016). Întreprinderile agricole au obţinut profit în sumă de 1,9 miliarde de lei, în creştere de 1,9 ori, cele din domeniul construcţiilor – 985,5 mil. lei, de 1,8 ori mai mult decât în anul precedent. Companiile care activează în domeniul tranzacţiilor imobiliare au avut un profit de 962,2 milioane de lei sau cu 42,7 la sută peste nivelul din anul 2016.

Asistenţa financiară, în special pentru tineri şi femei, incubatoarele de afaceri, consultanţa, sunt doar unele dintre acţiunile întreprinse de ODIMM care dau vigoare şi competitivitate IMM-urilor.


Ce prevede Strategia de dezvoltare a IMM-urilor?

Strategia se concentrează pe implementarea următoarelor direcţii prioritare:
• ajustarea cadrului de reglementare la necesităţile dezvoltării IMM-urilor;
• îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare;
• dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competenţelor şi culturii antreprenoriale; sporirea competitivităţii IMM-urilor şi încurajarea spiritului inovator, precum şi facilitarea dezvoltării IMM-urilor în regiuni;
• dezvoltarea parteneriatelor în afaceri;
• sporirea antreprenoriatului feminin
• dezvoltarea economiei verzi pentru IMM-uri. Strategia urmează să încorporeze trei planuri de acţiuni, aprobate în ordin cronologic, menite să stabilească activităţile, responsabilităţile, termenele şi resursele necesare pentru realizarea acesteia.

Pentru realizarea acestor obiective, autorităţile propun peste 80 de acţiuni, printre care realizarea studiilor şi analizelor sectoriale prin intermediul sondajelor, elaborarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la întreprinderile de familie, adoptarea a 85 la sută din standardele europene publicate de organismele de standardizare europene CEN/CENELEC.

Documentul mai prevede elaborarea conceptului şi iniţierea discuţiilor privind crearea în Republica Moldova a Fondului de Garantare a Creditelor Agricole, crearea unui Catalog de succes cu recomandări şi bune practici în procesul de lansare a startup-urilor inovaţionale, optimizarea şi implementarea Programului de stimulare a participării agenţilor economici la târguri şi expoziţii şi alte acţiuni.

De asemenea, în planul de acţiuni este prevăzută şi acordarea garanţii­lor financiare IMM-lor din ţară, ce prevede 194,8 milioane de lei pentru anul 2018. Va continua şi implementarea Programului de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1”.

Întreprinderi mici sunt considerate cele care au până la 49 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 25 de milioane de lei sau deţin active totale de până la 25 de milioane de lei şi nu sunt întreprinderi micro; întreprinderi mijlocii sunt întreprinderi care au până la 249 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 50 de milioane de lei sau deţin active totale de până la 50 de milioane de lei, şi nu sunt întreprinderi micro sau mici.

Vlad Bercu

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика