Joi, 10 Ianuarie 2019 12:38

Concurs de idei pentru elaborarea și realizarea conceptului de prezentare a Republicii Moldova la Expoziţia Mondială 2020 din oraşul Dubai

 Дубай

Asigurarea, prin confruntare profesională, a unei înalte calităţi a participării Republicii Moldova la acest for internaţional, selectarea celei mai originale și relevante idei de prezentare a Republicii Moldova la Expoziţia Mondială din 2020, Dubai, implicarea publicului în elaborarea conceptului de participare. Concursul își propune să susțină profesionalismul, inovarea, concurența și transparența în vederea găsirii celei mai bune idei de prezentare a țării la Expo 2020.

Cîștigătorul concursului va fi selectat conform principiilor: oferta va conține cele mai originale idei, va corespunde cerințelor Caietului de sarcini și, nu în ultimul rând, va fi luată în considerație componenta cost de realizare.

·           prezentarea clară a conceptului expoziției,

·           descrierea în detaliu a exponatelor și instalațiilor din cadrul pavilionului, precum și impactul acestora în prezentarea imaginii de țară,

·           utilizarea mijloacelor și aplicațiilor tehnologice moderne, cu descrierea acestora,

·           conceptele materialelor videografice prezentate,

·           elemente de atracție pentru vizitatori (în continuare elemente wow), care au menirea să capteze atenția, să provoace interes pentru vizitare, elemente care vor face vizita memorabilă,

·           propuneri de amenajare, cu delimitarea clară și descrierea fiecărei zone,

·           specificațiile materialelor utilizate - materialele folosite trebuie să fie ecologice, corespunzătoare principiului dezvoltare durabilă,

·           produsele distribuite și comercializate,

·           propuneri pentru programul de activități (business (B2B, mese rotunde, forumuri, etc), cultural, turistic) din cadrul pavilionului pe parcursul expoziției,

·           propuneri pentru vestimentația personalului expoziției,

·           devizul de cheltuieli detaliat și argumentat pentru realizarea conceptului propus. Lista potențialilor furnizori.

Valoarea contractului pentru elaborarea conceptului de prezentare a țării la Expo 2020 Dubai este de pînă la 50000 lei (fără TVA) și poate reveni unui singur ofertant sau mai multor ofertanți, ale căror idei au fost considerate eligibile și corespund tematicii expoziției.

În cazul în care Comisia de concurs selectează idei din oferte diferite, mijloacele bănești vor fi distribuite de Comisia de concurs conform numărului de puncte acumulate și ponderii ideii în valoarea totală a conceptului de participare.

Cîștigătorul/rii concursului va/vor fi menționați în rapoartele și articolele publicate în calitate de autor/i a conceptului de prezentare a Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2020 Dubai”.

Cîștigătorul/rii concursului va/vor coordona și va/vor monitoriza realizarea acestuia pe parcursul întregii perioade de pregătire și va/vor ceda drepturile de proprietate intelectuală Organizatorului concursului.

Înscrierea la Concurs se va realiza prin depunerea cererii de participare.

Participantul la concurs nu achită taxa de participare la concurs, eliberarea Caietului de sarcini este gratuită.

http://www.moldovaexpo2020dubai.moldexpo.md/

Natalia Ivanov,

Conducător proiect,

tel: 022 810 407,

Mob. 0692 100 40

email: .

Vă dorim succes!

ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020

2008-2020 © Copyright «My Business Media SRL»

Все материалы, размещённые на сайте с подписью Mybusiness.md, являются интеллектуальной собственностью My Business Media SRL и охраняются Законом об авторском праве и смежных правах Республики Молдова. Полное или частичное воспроизведение данных материалов должно производиться с соблюдением требований п. 2.12 Деонтологического кодекса журналиста РМ.