CE 1160x100 4 2

Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 95

Luni, 20 Decembrie 2010 02:00

Vizita fiscală. Practica şi legea Republicii Moldova

Art.134 C.Fisc. (Codul Fiscal) prevede drepturile şi obligaţiile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal, în acest sens aceste două persoane au dreptul de a efectua verificări, controale ale persoanelor fizice şi juridice conform prevedrilor legii, specificîndu-se la art.134 C.Fisc.

Trebuie de atras o atenţie deosebită care este scopul, obiectivul dacă vreţi a acestor verificări, şi anume: lit.a) să efectueze controale asupra modului în care contribuabilii, organele vamale şi serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale respectă legislaţia fiscală, adică atît organul fiscal, cît şi funcţionarul fiscal au dreptul de a verifica şi efectua controale în orice situaţie reieşind din normele legale, în ceea ce priveşte doar respectarea legislaţiei fiscale, totodată să ceară la momentul efectuării controlului explicaţii dacă au apărut careva probleme.

Control fiscal – verificare a corectitudinii cu care contribuabilul execută obligaţiile fiscale şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală, inclusiv verificare a altor persoane sub aspectul legăturii lor cu activitatea contribuabilului prin metode, forme şi operaţiuni prevăzute de prezentul cod (C.Fisc.).

Important a specifica faptul că art.134 C.Fisc. prevede drepturile şi obligaţiile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal, în special modalitatea efectuării unui control privind respectarea legislaţiei fiscale. Cît priveşte „vizita fiscală” sau mai bine zis „efectuarea vizitei fiscale”, atunci trebuie de menţionat faptul că noţiunea acesteia nu este explicată, ci doar expres prevăzută fără a avea un sens juridic explicat, or, vizita fiscală este denumită, dar nu este stabilită procedura efectuării acesteia, cum ar de exemplu la control fiscal, nici C.Fisc., nici Monitorul Oficial al R. Moldova nu prevede care ar fi modalitatea efectuării vizitei fiscale. Organele fiscale încercînd a efectua aceste „vizite” sub forma şi procedura prevăzută printr-un ordin intern emis de Inspectoratul Fiscal Pricipal de Stat cu nr.2 din 14.01.2008.

În acest sens trebuie de specificat faptul că odată ce un act este publicat în Monitorul Oficial al R.Moldova, el devine valabil spre executare pentru toţi, însă odată ce un act nu este publicat în Monitorul Oficial, ci publicat pe un anumit site, atunci acesta este pur şi simplu un articol, sau în cel mai bun caz poate fi valabil doar pentru instituţia care la publicat, avînd caracter de act intern şi este supus executării doar pentru funcţionarii din instituţia dată.

Astfel, nu văd legală acţiunea organelor fiscale de stat de a interveni cu controale sub egida „vizitelor fiscale”. Or, dacă pretindem că suntem un stat de drept daţi să facem acest într-adevăr de drept şi nu „de drept aparent, pentru ochi frumoşi”.

Literatura:
1. Codul fiscal al R.M.;
2. Drept fiscal, Alexandru Mihnea, Bucureşti 2008;
3. Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal, Bucureşti 2007.

autor: Igor BLANARI

juststudiumanima.com

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика