Miercuri, 22 Aprilie 2015 09:11

ANRCETI a publicat Raportul de activitate pentru anul 2014 pe pagina sa web oficială

anrceti logoAdministraţia Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) consideră că 2014 a fost un an important pentru ANRCETI, an în care autoritatea de reglementare a implementat proiecte cu mize mari şi implicaţii pe termen lung pentru sectorul de comunicaţii electronice. Despre aceasta se spune în prefaţa Raportului de activitate al ANRCETI pentru anul 2014 publicat astăzi pe pagina ei web oficială www.anrceti.md.

Raportul este structurat în 14 capitole în care sunt descrise principalele activităţi desfăşurate de ANRCETI în anul trecut, actele de reglementare cu impact major asupra pieţei de comunicaţii electronice emise de ea, efectul acestora asupra pieţei, precum şi priorităţile autorităţii de reglementare pentru anul curent.

În prefaţa raportului, directorul ANRCETI, Grigore Varaniţa, menţionează că principalul eveniment al anului 2014 pentru echipa ANRCETI a fost încheierea cu succes a procesului de acordare a dreptului de utilizare a frecvențelor radio din benzile 800, 900 și 1800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații mobile terestre. Aceste licenţe au fost eliberate furnizorilor care activează pe piaţa respectivă pe un termen de 15 ani, în condiţii de neutralitate tehnologică. În urma acestei acțiuni furnizorii au obţinut suficiente frecvenţe pentru dezvoltare, consumatorii vor avea acces la cele mai noi tehnologii de comunicații mobile, bugetul de stat s-a completat cu mijloace în valoare de 62,5 milioane de Euro (peste un miliard de lei), achitate de furnizori pentru licențele primite, iar echipa ANRCETI a obținut satisfacția unei misiuni importante duse la bun sfârșit.

În aceleaşi an, ANRCETI a continuat implementarea portabilităţii numerelor telefonice şi a demarat ciclul trei al analizei pieţelor relevante în vederea stabilirii unor noi măsuri de reglementare preventivă a acestora, proiecte care contribuie în mod direct la intensificarea concurenţei între furnizori şi maximizarea beneficiilor pentru consumatorii de servicii.

În anul 2015, ANRCETI va finaliza ciclul trei al analizei pieţelor relevante în vederea remedierii situaţiei concurenţiale pe aceste pieţe şi va lua măsuri de eficientizare a procesului de monitorizare a îndeplinirii obligaţiilor speciale preventive impuse furnizorilor cu putere semnificativă de piaţă. O altă prioritate a ANRCETI este asigurarea îndeplinirii prevederilor referitoare la societatea informaţională din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2016, inclusiv emiterea actelor de reglementare în vederea punerii in aplicare a Serviciului de urgenţă 112 şi implementării televiziunii digitale terestre.

Agenda ANRCETI pentru acest an mai conţine realizarea sarcinilor din Programul de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013 – 2020, în particular stabilirea graficului de expunere la concurs a frecvenţelor radio disponibile în benzile de frecvenţe alocate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice şi organizarea, potrivit graficului, a concursurilor pentru dreptul de utilizare a acestor resurse.

ANRCETI publică anual, până în data de 30 aprilie, rapoartele privind activitatea sa şi evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul precedent. ANRCETI face acest exerciţiu pentru a informa publicul despre situaţia de pe piaţa de comunicaţii electronice, acţiunile şi măsurile luate de ea în vederea încurajării concurenţei şi a investiţiilor în infrastructură, protecţiei drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor de servicii. ANRCETI elaborează şi publică rapoartele respective pe pagina sa web oficială începând cu anul 2003.

ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020