CE 1160x100 4 2

Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 95

Marți, 25 Mai 2010 03:00

Întreprinzătorii vor beneficia de avantajele carnetelor ATA începând cu 1 iulie curent

Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei va emite carnete ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, începând cu 1 iulie 2010. Declaraţia a fost făcută la 24 mai, în cadrul unei şedinţe ordinare a CCI, de către directorul Departamentului Economie al CCI a Moldovei, Sergiu Harea.

Întreprinzătorii vor beneficia de avantajele carnetelor ATA începând cu 1 iulie curentConform sursei citate, la 21 mai curent, Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei, prin intermediul Camerei de Comerţ din Paris, a notificat toţi membrii reţelei ATA despre faptul că, CCI a Moldovei este asociaţie emitentă şi garant al carnetelor ATA. Iar în Monitorul Oficial nr. 72-74 din 14 mai 2010, a fost publicat Regulamentul cu privire la eliberarea carnetelor ATA. Astfel, CCI a Moldovei a devenit cea de a 67 organizaţie de garantare membră a lanţului internaţional de garantare ATA.

Carnetul ATA este un document vamal internaţional cu valoare de declaraţie vamală, utilizat pentru admiterea temporară a mărfurilor, cu excepţia mijloacelor de transport, care cuprinde o garanţie valabilă la nivel internaţional, în vederea acoperirii drepturilor şi taxelor de import.

Republica Moldova a aderat la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990, prin Legea nr. 253-XVI din 05.12.2008. Potrivit legii nominalizate, ţara noastră a acceptat toate anexele convenţiei, cu excepţia celor ce ţin de mărfurile importate în legătură cu o operaţiune de fabricare şi mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră.

Printre mărfurile care cad sub incidenţa carnetului ATA la admiterea temporară şi exportul temporar al acestora în/din Republica Moldova sunt: mostrele comerciale (obiecte preţioase, confecţiile, mostrele de referinţă); mărfurile destinate prezentării sau utilizării la expoziţii internaţionale, iarmaroace, conferinţe şi în cadrul evenimentelor similare; echipament profesional (computere, echipament de televizare şi radiodifuziune, instrumente muzicale etc).

Referindu-se la necesitatea implementării carnetelor ATA, şeful Direcţiei Expertize a CCI a Moldovei Nicolae Gaibu, accentuat că, aceste acte oferă mai multe avantaje, precum: reducerea costurilor pentru vămuire; simplificarea procedurilor vamale prin prezentarea unui document unic ce substituie declaraţiile vamale naţionale la vămuirea anumitor categorii de mărfuri;

eliminarea obligaţiei de plată a unor garanţii financiare adiţionale de tranzit sau de import temporar; utilizarea aceluiaşi document unic, pentru efectuarea mai multor călătorii într-un interval de 12 luni; vizitarea mai multor ţări în cursul aceleiaşi călătorii.

În această ordine de idei, carnetele ATA contribuie la facilitarea traficului de mărfuri care se realizează în cadrul regimului de admitere temporară.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 495 din 14.08.2009, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova fost desemnată în calitate de asociaţie emitentă şi garantă a titlurilor de admitere temporară (carnete ATA). „Desemnarea CCI în calitate de asociaţie emitentă şi garantă este firească, deoarece aceasta constituie o practică mondială. De obicei, anume Camerelor de Comerţ li se acceptă afilierea la un lanţ de garanţie internaţional, gestionat de Camera Internaţională de Comerţ. Lipsa unei garanţii de achitare a drepturilor de import, în caz de nerespectare a condiţiilor de admitere temporară, ar lipsi de sens existenţa acestei convenţii şi titlurilor de admitere temporară, acceptabile pe scară internaţională” a accentuat Nicolae Gaibu.

Serviciul de presa
tel: 24 42 83,
,
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova,
Lia Cazacu

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика