Miercuri, 06 Martie 2019 17:42

UE va oferi 5 milioane de euro, din care 3,75 milioane de euro - sub formă de grant, pentru implementarea proiectului de extindere a posibilităţilor cetățenilor Republicii Moldova

eu fotoProiectul este finanțat de UE și este implementat de Agenția Germană de Cooperare Internațională (GIZ).
Acesta va oferi organizațiilor neguvernamentale din zonele Centru, Nord, Sud, precum și UTA Găgăuzia să primească granturi pentru a facilita participarea și implicarea cetățenilor în planificarea și furnizarea serviciilor publice, monitorizarea activităților autorităților, precum și participarea activă la procesul decizional.
Cetățenii vor putea participa la dezbaterea și soluționarea problemelor din domeniul ecologiei și sănătății, împreună cu autoritățile pe care le vor stabili prioritățile și vor găsi soluții. După cum era de așteptat, cel puțin 18 organizații neguvernamentale și circa 3,2 mii cetățeni vor participa la proiect. În același timp, cel puțin 25 de grupuri de cetățeni vor putea monitoriza achizițiile publice, tarifele, problemele din diverse domenii.
Managerul proiectului Christina Otto, a declarat miercuri la lansarea proiectului că multe probleme la nivel local trebuie abordate împreună cu cetățenii, iar furnizarea de servicii de înaltă calitate este posibilă numai cu participarea diferitelor grupuri sociale, inclusiv tineri, vârstnici, și comunitățile etnice. Ea a menționat că este necesar să se sporească gradul de conștientizare a cetățenilor în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a țării: ecologie, alimentare cu apă, gestionarea deșeurilor, eficiența energetică.
Proiectul este planificat să fie implementat până la sfârșitul anului 2021.
ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020