Vineri, 20 Decembrie 2019 08:17

Concedierea unui pensionar: ce spune legea

pensionariSunt pensionară de patru ani, am activat la grădinuță în funcția de asistent de educator timp de 7 ani. Aveam contract individual de muncă pentru perioada 1 octombrie 2019 – 1 octombrie 2020. Pe 2 decembrie curent, m-am prezentat la serviciu, însă directoarea mi-a spus că de astăzi sunt eliberată în baza art. 86 y1 din Codul muncii, ea angajând o persoană fără studii în domeniu. Vreau să știu dacă am fost eliberată corect sau nu?

Raisa Crivoi, membru al FSEŞ, Râşcani

Deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limita de vârstă, potrivit art.86 alin. (1), lit. y1 din Codul muncii, constituie temei de sine stătător pentru desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată. Or, art.86 alin. (1), lit. y1 din Codul munci constituie un drept al angajatorului, dar nu o obligație pentru concedierea salariatului pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limită de vârstă.

Concedierea salariaților membri de sindicat pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limita de vârstă se admite doar cu consultarea prealabilă a organului sindical din unitate. În același timp, pentru concedierea salariatului pe motivul deținerii statutului de pen­sionar pentru limită de vârstă (art. 86 alin. (1), lit. y1) din Codul munci), angajatorul trebuie să asigure respectarea condițiilor legale în acest sens. Or, angajatorul urmează să dispună de probele necesare sau să poată dovedi faptul că salariatul respectiv are statut de pensionar pentru limită de vârstă, adică având vârsta și vechimea asigurată nece­sară, el beneficiază de pensie, iar pensia care i s-a stabilit sau de care beneficiază salariatul supus concedierii este pentru limită de vârstă, ci nu constituie un alt tip de pensie. În cazul în care angajatorul nu dis­pune de asemenea probe, art. 86 alin.(1), lit. y1) din Codul muncii nu poate fi aplicat ca temei pentru concedierea salariaților.

La rândul său, în cazul solicitării de către angajator a opiniei con­sultative, pentru concedierea salariaților în temeiul art. 86, alin. (1), lit. y1) din Codul muncii, organul sindical urmează să-și exprime opinia prin prisma respectării de către angajator a condițiilor necesare pen­tru aplicarea acestui temei de concediere a salariatului respectiv.

Angajarea unei alte persoane în funcția de asistent de educator care nu are studii în domeniu nu poate afecta dreptul angajatorului de a concedia salariatul pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limită de vârstă.

Ion PREGUZA

expert în Departamentul juridic al CNSM

vocea.md

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика