Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 95

Luni, 17 Noiembrie 2008 02:00

Femeile de Afaceri. Forţa Motorie a Transformărilor

businesswomenAstăzi, femeile continuă să avanseze în prim-planul micului business. Schimbările profunde structurale, ce au loc în economia ţărilor dezvoltate, deschid în faţa femeilor noi posibilităţi.

Femeile de afaceri au început să apară relativ recent. Încă cu un sfert de secol în urmă, pînă în anul 1970, ele erau un fenomen destul de rar. Însă apoi, numărul lor a început brusc să crească. Într-unul din articolele, publicate sub egida Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, acest fenomen e numit „una dintre exprimările cele mai importante ale dezvoltării economice şi sociale din lume”.

Cu toate acestea, femeile totdeauna participau activ la dezvoltarea locală a economiei. Astfel, în Africa, femeile produc 80% din produsele alimentare. În Asia, această cifră constituie 60%, în America Latină – 40%.

Abordarea businessul-ului de către femei şi bărbaţi în multe cazuri e identică, însă stilul de conducere la ei e diferit.

Cele mai multe diferenţe se observă în sfera decizională: bărbaţii insistă asupra gîndirii logice, sau „de stînga”, în timp ce femeile combină logica cu gîndirea „de dreapta”, adică cu sentimentele, intuiţia, receptivitatea şi sistemul de valori. În relaţia sa cu interiorul şi exteriorul (cugetare – acţiune), bărbaţii şi femeile la fel demonstrează afinităţi, cu diferenţa, că femeile sunt mai înclinate spre cugetare, iar bărbaţii preferă orientarea spre acţiune.

Diferenţe clare se observă în stilul de conducere. Trăsături caracteristice pentru orientarea masculină sunt autonomia, independenţa şi concurenţa; pentru cea feminină – legăturile, interdependenţa şi cooperarea.

Printre trăsăturile, ce deosebesc o femeie de afaceri, pot fi numite multilateralitatea şi aplicarea în lucru a deprinderilor „materne”. Cercetările, efectuate în ţări diferite, au arătat, că nu există un tip unic de femei de afaceri. Multe dintre ele sunt fostele gospodine, care folosesc în lucru cunoştinţele şi deprinderile, obţinute în acest rol; altele sunt profesioniste cu experienţă sau au lucrat în calitate de managere, înainte ca să se situeze pe această postură în propriul business. Ele sunt diferite, în ceea ce priveşte provenienţa socială, nivelul de studii, experienţa şi vîrsta.

Femeile tind să aducă în lucru experienţa comunicaţiei interpersonale. Ele sunt capabile să retrăiască, să se plaseze în locul altuia, să vadă situaţia dintr-o parte. La fel de bine ele pot să comunice, să asculte omul atent şi compătimitor, să înţeleagă aceea, ce a rămas nepronunţat. Ele cooperează bine şi iubesc să se împartă cu un sfat, sunt înzestrate cu intuiţie şi capacitatea de a cugeta limpede. Femeile nu preferă să comande, ci să acţioneze prin intermediul convingerii, să îndrume şi să conducă după sine. Femeile în postura persoanelor de afaceri percep afacerea ca un „organizm integru”, ele înclină spre viziunea lucrurilor în context.

Purtînd răspunderea pentru gospodăria casnică şi lucru, ele sunt capabile să prezinte diferite aspecte ale vieţii sale în perspectivă şi manifestă aceleaşi calităţi, acasă şi la serviciu. Fără a ezita, ele apelează la ajutor şi solicită împărţirea cu informaţie.

Deprinderile materne capătă o însemnătate deosebită în conducere, în condiţiile mereu schimbătoare. Dexterităţile, primite în procesul socializării, precum şi capacitatea tradiţională de a comunica, ele le transpun şi pe procesul de lucru. Aici intră şi stimularea dezvoltării celor din jur prin exemplul propriu, îndrumarea, sfaturi şi oferirea informaţiei. Femeile se descurcă bine în situaţiile, cînd este necesar de a coordona ceva, de a organiza sau a regula un oarecare conflict. Experienţa familială le învaţă pe femei să trăiască în ambianţa instabilă, schimbătoare, să execute diferite roluri.

Femeile sunt deosebit de competente în abilitatea de a duce tratative. Conform afirmaţiei juste a Barbarei Grogan, antreprenoare şi fondatoare a Societăţii pentru semnarea contractelor industriale, „dacă sunteţi capabilă să vă descurcaţi cu un copil de 4 sau 6 ani, atunci veţi putea semna orice contract”.

Vorbind serios, putem să ne referim la exemplul lui Leonard Greenhol, profesor al colegiului de administrare de afaceri pe lîngă universitatea din Dartmouth, care, studiind calităţile, necesare pentru derularea cu succes a tratativelor, a stabilit, că bărbaţii şi femeile se deosebesc prin stilul, cu care conduc tratativele. Educaţi în spiritul rivalităţii din jocuri şi sport, bărbaţii abordează tratativele într-aşa un mod, pentru a se arăta din partea cea mai bună şi a ieşi, spre final, învingători.

Greenhol consideră, că trăsăturile caracteristice pentru mentalitatea masculină, tendinţa bărbaţilor de a învinge stau la baza multor probleme din business şi, în general, din lume. Ce ţine de femei, ele privesc tratativele ca ceva, ce e în stare să pună bazele unei cooperări îndelungate şi cu avantaj reciproc. Anume de aceea, Greenhol salută participarea femeilor în semnarea tratatelor internaţionale.

Trăsăturile distinctive ale întreprinderilor, conduse de femei.

Primind libertatea şi posibilitatea de a organiza business-ul pe propriul plac, femeile de afaceri, de regulă, refuză să urmărească modelului tradiţional, creat de antreprenorii bărbaţi. O structură tipică a întreprinderilor conduse de femei este „pînza de păiangen”, în limitele căreia fiecare este strîns legat de cei, ce-l înconjoară, fiecare e un ajutor potenţial al celuilalt. Conducătorii business-ului feminin se simt mai bine, cînd se află în centrul evenimentelor, iar nu atunci, cînd se situează, singuri, în vîrful piramidei.

Modalitatea, prin care se realizează lucrul, de asemenea reflectă tendinţa feminină la repetabilitate şi caracter ciclic al activităţilor, subînţelegînd doar rareori, spre deosebire de majoritatea tipurilor de activitate masculină, un scop final. Fie aceasta o femeie din Africa, care din an în an afonează pămîntul, creşte, apoi depozitează recolta, sau o femeie din Vest, care zi de zi se ocupă de lucrul casnic şi creşterea copiilor – pentru ambele sunt importante în aceeaşi măsură cît scopul, atît şi procesul. În rezultat, femeile de afaceri se străduie să ofere oamenilor lucru cu sens, să stabilească relaţii, care aduc satisfacţie, să creeze o atmosferă, care ar contribui la creşterea individuală şi dezvoltarea personalităţii.

În atmosfera de lucru la întreprinderile, conduse de femei, se reflectă sistemul feminin de valori şi calităţile, caracteristice femeilor – capacitatea de a stabili relaţii, ajutorul reciproc şi cooperarea. Astfel, femeia e mai predispusă spre lucrul în echipă şi chiar spre schimbul de obligaţii.

După opinia lui Edward Moldt, profesor la colegiul de finanţe şi management Wharton, femeile vor juca în curînd un rol important în business, deoarece stilul lor de a conduce în procesul organizării unei echipe şi elaborării unui consimţămînt e mai bine adaptat la gestiunea unei companii în creştere, decît strategiile, tipice pentru conducătorii-bărbaţi.

Modelele de gestiune, elaborate de femei, se caracterizează prin grija tradiţională faţă de persoanele înconjurătoare. În loc să ascundă informaţia pentru a stăpîni asupra altora, femeile preferă să se împartă cu ea, deoarece aceasta duce la stabilirea încrederii şi cooperării reciproce.

Bazîndu-ne pe cele spuse, putem să facem cîteva concluzii. Una dintre ele constă în faptul, că femeile de afaceri şi-au confirmat capacitatea de a conduce şi au arătat, că pot aduce un aport considerabil la bunăstarea omenirii. Femeile de afaceri din ţările înalt dezvoltate joacă astăzi un rol important în crearea întreprinderilor, a noilor locuri de muncă şi în consolidarea unei societăţi normale.

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика