Joi, 03 Noiembrie 2016 09:20

Nanotuburile miraculoase ale academicianului Ion Tighineanu

ion tighineanuObiectele de dimensiuni reduse sunt astăzi în atenţia nu doar a savanţilor, dar şi a producătorilor de dispozitive electronice şi fotonice. Implementarea la scară largă a dispozitivelor de dimensiuni nanometrice a revoluţionat deja tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale, iar actualmente se lucrează intens în diverse domenii vitale pentru civilizaţie, precum sunt medicina, mediul, sursele regenerabile de energie etc.  

Academicianul Ion Tighineanu cu colegii săi de la Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei au adus o contribuţie substanțială la elaborarea  nanotuburilor din dioxid de titan şi a dispozitivelor în baza lor. Astfel, tehnologia de obţinere a nanotuburilor ordonate din TiO2 la temperaturi scăzute, propusă în 2010, a avut o rezonanţă internaţională, fiind înalt apreciată de portalul Nanotechweb.org din Londra (http://nanotechweb.org/cws/article/tech/42313) şi plasată pe coperta revistei Physica Status Soldi - Rapid Research Letters.
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssr.v4:5/6/issuetoc).

Potrivit convingerii academicianului Tighineanu, cele mai enigmatice fenomene se ascund în labirintul interacţiunilor dintre nano-obiecte. În acest context, savantul a propus şi a elaborat, în premieră, micro-submarine formate din reţele de nanotuburi din TiO2 cu capacitaţi de a transporta în mod dirijat micro- şi nano-capsule în medii fluide.

Micro-submarinele academicianului Tighineanu se bazează pe integrarea nanotuburilor din dioxid de titan, cu cavitatea interioară în formă de con, într-o reţea quasi-ordonată ce se auto-propulsează în soluţii apoase sub influenţa razelor ultraviolete. Auto-propulsarea este generată de ejectarea, prin capetele largi ale nanotuburilor, a bulelor de oxigen ce se formează în interiorul nanotuburilor datorită proprietăţilor fotocatalitice ale dioxidului de titan. Academicianul şi colegii săi - dr. Mihail Enachi, Vlad Ciobanu şi Vitalie Postolache, în colaborare cu echipa profesorului Oliver Schmidt din Germania (dr. Maria Guix, prof. Vladimir Fomin), au demonstrat o capacitate extraordinară a submarinei, şi anume cea de cargo, adică de „a lua la bord” şi a transporta micro-obiecte. În procesul de mişcare, micro-submarina captează particulele din calea sa şi le menţine alipite pe capetele înguste ale unor nanotuburi, în timp ce alte nanotuburi din reţea continuă să lucreze în calitate de nano-motoare, adică contribuie în continuare la propulsarea submarinei. Eliberarea particulelor captate se produce prin întreruperea iluminării submarinei cu raze ultraviolete. Fenomenul cargo, generat de interacţiunea sinergetică dintre zeci şi chiar sute de nanotuburi integrate în reţea, deschide oportunităţi enorme pentru implementarea nanotehnologiilor în biomedicină şi accelerarea dezvoltării micro-nanoroboticii pentru diverse aplicaţii în medii fluide.

Realizarea tehnologică a academicianului Ion Tighineanu şi a colegilor săi a fost înalt apreciată de portalul londonez Nanotechweb.org (http://nanotechweb.org/cws/article/tech/66446), fiind ulterior plasată pe coperta revistei internaţionale Small (Wiley) cu factorul de impact 8,3 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201670203/full). Este un succes strălucitor, de rezonanţă a ştiinţei autohtone, o realizare tehnologică de proporţii cu caracter multidisciplinar, precum şi o frumoasă, binemeritată promovare a imaginii ţării noastre la scară internaţională.

 

Acad. Mircea BOLOGA
Acad. Ion BOSTAN

Sursă: asm.md

Foto: aif.md

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика