Miercuri, 29 Noiembrie 2017 21:06

Banii noştri cu greşeli

257616

Graba în care au fost tipăriţi primii lei moldoveneşti, grabă firească şi motivată economic (la fel s-a întîmplat în toate statele desprinse de URSS), a dus la strecurarea unor greşeli gramaticale în textele de pe bancnote, - scrie moldovenii.md.

Mai întîi mănăstirile:

Pe reversul bancnotei de 1 leu este imprimată Mănăstirea Căpriana. În toate emisiunile pînă în 2010 pe bancnotă e scris „Mînăstirea Căpriana". Începînd cu 2010 textul e corectat.Bancnota de 10 lei – Mănăstirea Hîrjăuca. Pe bancnotele emise pînă în 2009 e scris „Mînăstirea Hîrjauca". Începînd cu 2009 s-a modificat în „Mănăstirea Hîrjauca".Este dovadă de lipsă elementară de cunoaştere a limbii moldovenești utilizarea formei „Hîrjauca" în locul formei corecte „Hîrjăuca/Hîrjăuca", firească foneticii moldovenești.50 de lei – Mănăstirea Hîrbovăț. Aici e jale mare! Pe bancnotele emise pînă în 2008 sub imaginea mănăstirii e scris „Mînăstire_ Hîrbovet"! Din 2008 încoace se scrie „Mănăstirea Hîrbovăţ". Aici chiar putem omite utilizarea literei î, la ce erori s-au putut face!Cea mai cunoscută greşeală este cea de pe bancnota de 100 de lei. Cetatea Tighina e prezentată ca „Thighina". Începînd cu 2008 greşeala este corectată.
 Pe bancota de 1000 de lei este reprezentată clădirea Preşedinţiei sub care e scris „Parlamentul Republicii Moldova". Într-adevăr, la începutul anilor '90 Parlamentul activa în edificiul respectiv, lucru care nu mai este valabil în prezent. Corectarea textului trebuie făcută în sensul indicării perioadei de funcţionare a Parlamentului în actualul palat prezidenţial.Imaginea de pe bancnota de 500 lei nu conţine greşeli dar merită menţionată datorită unicităţii sale.Pe ea e reprodusă Catedrala din Chişinău avînd în faţă Clopotniţa. Însă la data tipăririi bancnotei – 1992 – Clopotniţa nu exista, fiind reconstruită abia în 1997, după ce fusese distrusă de autorităţile sovietice în 1962.Este un exemplu de anti-sovietism caracteristic perioadei de început a Republicii Moldova.Deşi oficial bancnota este pusă în circulaţie în 1999, nu există motive să credem că ea a fost concepută şi tipărită ulterior reedificării Clopotniţei, dată fiind însăşi reprezentarea grafică executată după modelul original al Clopotniţei şi al acoperişului Catedralei.Descrierile bancnotelor pe site-ul Băncii Naţionale a Moldovei nu menţionează greşelile de mai sus.Din contra, se operează doar cu formele corecte, ce ar presupune, logic, neautenticitatea leilor cu greşeli. Adică tot ce e greşit e fals!Odată cu schimbarea guvernatorului BNM s-au pus în circulaţie bancnote de 1 leu şi 20 de lei avînd semnătura lui D. Drăguţanu. Aceste modificări sînt indicate pe site-ul instituţiei. Acelaşi lucru ar trebui să se întîmple şi cu corectările din 2008, 2009 şi 2010.Căci altfel, putem presupune – iarăşi logic – că bancnotele fără erori sînt false!O remarcă şi despre monedele moldoveneşti: Acestea se bat la Monetăria Statului din România. (cu excepţia monezii de 50 de bani, versiunea 1997, cea aurie, din oţel cu alamă, care se bate în Cehia)Tradiţia europeană a baterii monedelor (chiar şi după introducerea monedei unice) acordă gravorului dreptul de a-şi grava iniţialele pe rezultatul muncii sale.Începînd cu 1993 pe banii moldoveneşti sînt prezente iniţialele CD, ale gravorului Constantin Dumitrescu. Pe monedele de 1 ban şi 10 bani – C. D. alăturate, pe cele de 5, 25 şi 50 (versiunea 1993 din aluminiu) – CD suprapuse (monogramă).Începînd cu 2003 iniţialele dispar.Cauza nu este făcută publică. Se poate doar presupune un exces de zel al luptei cu „imperialismul românesc", caracteristică perioadei 2001-2009.Sper să fie îndreptată această regretabilă abordare, dacă tot tindem spre spiritul european.Dar mult mai grav e că site-ul oficial al BNM nu menţionează numele lui C. Dumitrescu ca gravor al monedelor, la fel cum nu-l menţionează nici pe Gheorghe Vrabie ca autor al bancnotelor. Nu se indică nici măcar existenţa iniţialelor pe monede, lucru absurd avînd în vedere că ele sînt un indiciu de autenticitate a acestora.Culmea prostiei este prezentarea pe acelaşi site a monedei de 1 ban din 1993 avînd iniţialele şterse cu vreun „fotoşop"! (toate monedele de 1 ban puse în circulaţie pînă în 2003 aveau gravate iniţialele)Ca o concluzie: „Rîde de tine primul, înainte ca altcineva s-o facă." (Elsa Maxwell)PS: Nu poate fi uitat nici paşaportul cetăţeanului RM tirajat la vremea lui în milioane de exemplare. Este şi el în categoria lucrurilor cu greşeli care ne însoţesc zilnic.
ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика