Miercuri, 02 Martie 2016 09:31

Sezonul agricol începe la ediţia de primăvară a expoziţiei „MOLDAGROTECH” (spring), ediţia a XXX-a 2 – 5 martie 2016

moldagro2015spring 41450 1OrganizatorCentrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.А.

Suport oficial: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova


Comunicat de presăExpoziţia internaţională specializată “Moldagrotech”este un proiect de amploare, care prezintă cele mai performante mașini și echipamente agricole, tehnologii și materiale pentru o agricultură eficientă. Expoziţia actuală este un eveniment de o importanţă naţională, devenind de-a lungul anilor un forum național care demonstrează realizările complexului agroindustrial al Moldovei, prezintă tendinţele mondiale de organizare a unei produceri agricole eficiente, dar şi aduce în prim-plan problemele cu care se confruntă sectorul.

Evenimentul se bucură de suportul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

         Pentru corespunderea standardelor expoziţionale mondiale şi pentru statutul său înalt Expoziţia internaţională specializată “MOLDAGROTECH” a fost distinsă cu Simbolurile Asociaţiei Mondiale a Industriei Expoziţionale (UFI) şi Asociației Organizatorilor de Târguri Agricole din Europa (EURASCO).

“Moldagrotech” (Spring) – 2016 este un business-forum, care corespunde tendințelor actuale de dezvoltare a agriculturii din Republica Moldova

         La expoziţie participăcirca 150 de companii, printre care cei mai importanţi producători şi distribuitori din Moldova, România, Rusia, Ucraina, Cehia, Turcia, Italia, Spania, Polonia.

         Acesta este un eveniment tehnic suta la suta B2B - prin dimensiunea și impactul comercial este comparabil cu evenimentele europene. Anume aici este evaluată cererea de pe piaţă, sunt prezentate tendinţele şisunt puse în discuţie aspectele actuale din domeniu, se negociază cu publicul țintă, se iau decizii, se semnează contracte – aici se deschide sezonul agricol 2016!Un eveniment special desfăşurat în cadrul “Moldagrotech” (spring): Tîrgul materialului semincer şi săditor: pueţi de pomi fructiferi, viţă de vie, plante medicinale și ornamentale, legume și flori vor putea fi cumpărate la târgul organizat pe spaţiile în aer liber ale CIE Moldexpo.

Programul de afaceri

Expoziția este însoțită de un program consistent de seminare, mese rotunde, prezentări, activități de informare şi consultare.

Concursul internaţional «Util pentru Moldova»

La concurs vor participa companii cu tehnologii și echipamente, precum și produse chimice de protecție a plantelor.

Pe 4 martie, în intervalul 12:00 - 15:00, vor avea loc doua evenimente: Agro Drive Show şiи Test Drive.

“Moldagrotech” (spring) îşi aşteaptă participanţii şi vizitatorii

Inaugurarea expoziţiei va avea loc la2 martie 2016, ora 11:00

Programul expoziţiei: 2 - 4 martie, 10:00 – 18:00

5 martie, 10:00 – 16:00

PROGRAMUL

Expoziţiei Internaţionale Specializate

„MOLDAGROTECH” (spring), ediţia a XXX-a

2 – 5 martie 2016

Suport media:   Organizator:     Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.

Suport oficial:     Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova2 martie, miercuri

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei „Moldagrotech” (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

11:00

Ceremonia oficială de deschidere a Expoziţiei internaţionale specializate   „MOLDAGROTECH”, ediţia a XXX-a

Pav. central

13:30 - 14:30

Seminar: Trenduri noi în tehnologia cultivării culturilor prășitoare - porumb și floarea soarelui.

Organizator: JM Invest Group SRL

Sala de conferinţe,

pavilionul central

14:00

Business Networking EventPav. central,

zona special amenajata

3 martie, joi  

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei „Moldagrotech” (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

9:30 - 11:30

Briefing în cadrul evenimentului „Agrogenerație”.1. Contribuții la perfecționarea tehnologiei de recondiționare a tacheţilor motoarelor DEUTZ TCD 2013LGV4 pentru tractoarele FENDT 936 în condițiile   SRL „Agrofermotech”, Chişinău.

Raportor: BANTOȘ Oleg, student, anul 4, gr.1.

     Conducător: SCLIFOS Sergiu, lector superior universitar.2. Perfecționarea tehnologiei de cultivare a nucului în Moldova. Raportor: BÎLICI Nicolai, student, anul 5, gr.1.

Conducător: MELNIC Iurie, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar.3. Cercetări privind perfecționarea tehnologiei de reparare a pompelor de alimentare cu combustibil de tip Common Rail în condițiile SRL „Tehnounic”, Chişinău.

Raportor: ROȘCA Gheorghe, student, anul 3, gr.1.

Conducător: SCLIFOS Sergiu, lector superior universitar.4. Calitatea biocombustibililor solizi în acord cu politicile UE. Raportor: PAVLENCO Andrei, doctorand, anul 1.

Conducător: MARIAN Grigore, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar.5. Tehnologii conservative – oportunități și soluții tehnice.

Raportor: GALERU Constantin, masterand, anul 1.

Conducător: GADIBADI Mihail, doctor în tehnică, prodecan.Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova.Sala de conferinţe,

pavilionul central

10:00

Desfăşurarea Concursului „Util pentru Moldova”.

Aprecierea mostrelor de către Comisia de concurs.

Pav. central, spaţii exterioare

12:00 - 13:30

Seminar: „Coraportul avantajelor și riscurilor în elaborarea și implementarea noilor tehnologii

1. Avantajele și dezavantajele sistemului de protecție a noilor tehnologii

Raportor: Andrei Moisei, specialist coordonator, Secția instruire, Direcția promovare şi relații externe AGEPI2. Documentele de brevet ca sursă de informaţii tehnologice, juridice şi de business

Raportor: Tudor Jovmir, specialist coordonator, Secţia examinare, Direcția brevete AGEPI3. Procedura brevetării și limitele protecției unei invenții

Raportor: Natalia Caisîm, specialist categoria II, Secția examinare, Direcția brevete AGEPI

Organizator: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).

Sala de conferinţe,

pavilionul central

14:00 - 15:30

Seminar: „Problemele solurilor Republicii Moldova și fertilitatea lor la etapa actuală”.

1. Sistemul geoinformaţional pedologic în agricultura de precizie.

Raportor: Iurie ROZLOGA, dr. conf.

2. Agricultura verde - șansa de salvare a cernoziomurilor Moldovei de degradare.

Raportor: Valerian CERBARI, profesor, dr. hab.

3. Aplicarea practicilor agricole prietenoase mediului pentru combaterea eroziunii solului.

Raportor: Olesea COJOCARU, dr. șt. geonomice

Organizator: Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae DIMO”.Sala de conferinţe,

pavilionul central

4 martie, vineri  

10:00 – 18:00

Programul expoziţiei „Moldagrotech” (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

11:00 - 13:00

Seminar: „Noile tehnologii în apicultură”

Organizator: InterSIS - 45 S.R.L.

Sala de conferinţe,

pavilionul central

12:00

Show-ul „Tractorul în acţiune”. TEST - DRIVESpatiu exterior destinat pentru Test-drive

13:30 - 14:30

Seminar:

1. Mijloace tehnice pentru producerea biocombustibililor solizi.

Raportor: N. BALABAN, șef laborator Mijloace Tehnice

2. Mijloace tehnice de protecție a plantelor pentru tehnologii conservative.

Raportor: B. CHICU, d.ș.t., cercetător științific coordonator

3. Condiţii de acordare a creditelor pentru procurarea mijloacelor tehnice agricole.

Raportor: M. SCURTU, șef secție Gestionarea și rambursarea creditelor.

Organizator: Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă "MECAGRO".Sala de conferinţe,

pavilionul central

5 martie, sîmbătă    

10:00 – 16:00

Programul expoziţiei „Moldagrotech” (spring)

Pav. central, spaţii exterioare

10:00

Decernarea învingătorilor Concursului internaţional „Util pentru Moldova”.

Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova; Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A.Pav. central

In fiecare zi:

·         Prezentări ale companiilor·         Ședință foto în "Curtea fermierului gospodar"·         Pav. central, spaţii exterioare

·   Pav. centralODIMM logo
280 70