Sâmbătă, 08 Septembrie 2018 09:39

RED Union Fenosa, obligată de CSJ să achite o amendă

 опорыÎ.C.S. „RED Union Fenosa" S.A. a fost obligată să achite în bugetul de stat o amendă de peste 11 mii de lei, după ce Curtea Supremă de Justiție a emis o decizie irevocabilă, prin care a menținut Decizia Plenului Consiliului Concurenței, care a calificat acțiunile Î.C.S. „RED Union Fenosa" S.A. drept încălcare a legislației concurențiale.

Astfel, Consiliul Concurenței a stabilit drept abuz de poziție dominantă pe piaţă, acţiunile Î.C.S. ,,Red Union Fenosa" prin care a fost inclusă în avizul de racordare, eliberat întreprinderii S.C. ,,Magic Cons" S.R.L., cerinţa transmiterii cu titlu gratuit a instalaţiilor electrice construite pentru refacerea tranzitului afectat ca urmare a racordării respectivului solicitant la reţea.

Prin Decizia Curții Supreme de Justiție din 05.09.2018 s-a constatat legalitatea acțiunii înaintate de Consiliului Concurenței împotriva Î.C.S. „RED Union Fenosa" S.A. privind încasarea venitului obținut ca urmare a încălcării legislației din domeniul concurenței. Astfel, Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A. urmează să achite în bugetul de stat o amendă în mărime de 11046,01 lei pentru încălcarea legislației din domeniul concurenței. Decizia este irevocabilă.

În această ordine de idei, Consiliul Concurenței atenționează că, conform legislației concurențiale, este interzisă folosirea unei poziţii dominante în măsura în care aceasta poate afecta concurenţa sau leza interesele colective ale consumatorilor finali.

bani.md

ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020