Joi, 02 Aprilie 2015 18:14

Voucherele Inovaționale - un nou mecanism de finanțare a întreprinderilor din Republica Moldova

IMG 80341Întreprinderilor micro, mici și mijlocii din Republica Moldova pot beneficia de noi finanțări pentru activitatea sa, sub forma de voucherelor inovaționale, introduse, în premieră pentru Republica Moldova, de către Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic în colaborare cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin intermediul proiectului internațional Ener2i.

Primul apel de proiecte, organizat pentru activități în domeniul eficienței energetice și utilizării a resurselor regenerabile de energie, a fost deschis pe 10 decembrie 2014, având ca termen limită de depunere a proiectelor 2 martie curent. Per total, au fost depuse 34 de propuneri de proiecte, de către 33 de întreprinderi, înregistrate în Republica Moldova. Ulterior proiectele au fost expertizate de către un juriu internațional, format din: 2 membri din Austria, 1 membru din Olanda, 1 membru din Germania și 2 membri din Republica Moldova. În urma sumării punctajului, au fost alese 10 proiecte câștigătoare, ce urmează să fie finanțate cu câte 4000 euro fiecare. Proiectele câștigătoare sunt:

    ”Dezvoltarea unui prototip de turbine energoeficiente”, ”Goliat Vita” S.R.L.;
    ”Material nou în industria construcțiilor – ”Termo-Fono-Izolant””, ”Produse și Tehnologii Noi” S.R.L.;
    ”Sistem energetic integrat pentru IMM-uri din sectorul agricol”, G.Ț. ”Ygrick-Group”;
    ”Îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor de producere a brichetelor din biomasă”, ”LIVCOM-TRANS” S.R.L.;
    ”Optimizarea proiectării eficiente a noilor colectori de încalzire a aerului cu energie solară”,  ”Energy Solaris” S.R.L.;
    ”Echipament de prognoză pe termen scurt a vitezei vântului în localitățile din Moldova”, ”Val Consulting” S.R.L.;
    ”Fluxul vieței”, ”Naiman Com” S.R.L.;
    ”Polimeri de îmbunătățire a eficienței energetice”, ”Moldtehprotectie” S.R.L.;
    ”Concentrator de tip Fresnel cu strat subțire de polimer pentru stimularea eficienței celulelor fotofoltaice”, ”Moldtehprotectie” S.R.L.;
    ”Soluții inovatoare cu un grad sporit de inteligență pentru consumul eficient al energiei în sistemele de iluminare publică”, S.C. „Consulting, Energie&Comerţ” S.R.L..

În același timp, comisia de evaluare urmează să se întrunească odată-n plus pentru a decide cel de-al 11-lea câștigător, întrucât, în prima etapă de evaluare, două companii au acumulat punctaj egal. Proiectele câștigătoare urmează a fi implementate timp de 6 luni, ulterior rezultatele acestora urmează a fi prezentate în cadrul unei conferințe, care se va desfășura la sfârșitul anului. Pentru implementarea proiectele câștigătoare, IMM-urile urmează să colaboreze cu câte un institut de cercetare, universitate, cercetători independenți sau auditori energetice, atât din Republica Moldova cât și de peste hotare. În acest mod, se urmărește intensificarea interacțiunii productive și reciproc avantajoase dintre mediul de afaceri și cel de cercetare.

În cadrul loc ceremonia de înmânarea a voucherelor invaționale, de către Centrul Proiecte Internaționale, au fost prezentate apelurile de proiecte în cadrul programului Orizont 2020, din domeniul eficienței energetice și resurselor regenerabile de energie, la care pot aplica și întreprinderile din Republica Moldova.
_____________________________________________________________________________

Voucherele inovaționale reprezintă granturi mici oferite de către organizațiile regionale sau naționale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Prezentul instrument de finanțare presupune implementarea unui proiect prin care, antreprenorul achiziționează servicii de cercetare de la o instituție acreditată. Drept servicii de cercetare eligible sunt considerate: studiile de fezabilitate; proiectarea și producerea unui utilaj nou; sondajele tehnologice și de piață; studiile materialelor și de design, studii privind tehnologii de fabricație; auditurile energetice, precum studii asupra sferelor de activitate ale întreprinderii.

http://aitt.md/

 

ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020