Luni, 15 Iunie 2020 20:11

PIB-ul a crescut în Moldova

ввп молдовыÎn trimestrul I al anului 2020, PIB-ul Moldovei a constituit 43 mlrd 685 mln lei, majorându-se în termeni reali cu 0,9%, față de trimestrul I al anului 2019.

Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistică, remarcând că, pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2019, PIB s-a majorat cu 1,2%, iar față de trimestrul IV 2019 - cu 0,5%.

La creșterea PIB, în trimestrul I 2020б față de trimestrul I 2019 au contribuit, în special, următoarele activități economice: сonstrucții (+0,6%), cu o pondere de 6,9% la formarea PIB și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) cu 8,6%; informații și comunicații (+0,4%), cu o pondere de 6,8% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 5,9%; сomerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+0,3%), cu o pondere de 20,1% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 1,7%. Contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o și impozitele pe produs (+0,5%), cu un aport la formarea PIB de 15,3% și o majorare a volumului cu 3,9%. Totodată, un impact negativ la creșterea PIB au avut: industria extractivă și prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-0,3%), cu o pondere la formarea PIB de 15,4% și o diminuare a VAB cu 1,7%; administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-0,2%) cu o pondere de 13,7% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 1,5%; activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-0,2%) cu o contribuție de 3,7% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 4,9%. Din punct de vedere al utilizării PIB-ului, creșterea s-a datorat: Formării brute de capital fix (+2%), cu un aport de 21,2% la formarea PIB și o creștere a volumului cu 9,3%; consumului final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (+0,1%), cu o pondere de 18,7% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 0,8%; variației stocurilor (+4,9%) cu o pondere de 0,9% la formarea PIB. Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB-ului au avut: consumul final al gospodăriilor populației (-1,6%), cu o pondere de 84,9% la formarea PIB și o reducere a volumului cu 1,8%; exportul net de bunuri și servicii (-4,5%), consecință a aportului mai accentuat al volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (60,8%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (35,2%) și a creșterii volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii (+ 2,3%), corelată cu o reducere a volumului exporturilor de bunuri și servicii (- 7,8%).

InfoMarket a scris mai devreme că, FMI și guvernul Moldovei prognozează că PIB-ul țării va scădea cu 3% în 2020 pe fondul pandemiei coronavirusului. Cu toate acestea, ulterior, premierul Ion Chicu a declarat că încetinirea creșterii economice în Moldova, în anul 2020, va fi mai puternică decât se estima anterior și ar putea ajunge la 6,3%, după cum au afirmat experții German Economic Team. Banca Mondială prognozează pentru 2020 o recesiune în economia Moldovei la nivelul de 3,1%, iar BERD - la 4%.

InfoMarket

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика