Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 95

Luni, 07 Decembrie 2009 02:00

Va fi Majorată scutirea Personală la Calcularea Impozitului pe Venit al Persoanelor Fizice

În 2010, scutirea personală la calcularea impozitului pe venitul persoanelor fizice se va majora cu 800 lei, de la 7200 la 8000 lei, iar scutirea pentru persoanele întreţinute cu 120 lei, de la 1680 la 1800. Scutirile vor fi acordate tutorelui şi curatorului minorilor în vârstă de la 14 la 18 ani, de rând cu înfietorul. Aceste prevederi sunt incluse în proiectul Legii bugetului de stat pe 2010, aprobat de guvern, transmite info-Prim Neo.

Totodată, pentru a susţine persoanele fizice, dar şi juridice, care deschid depozite în bănci sau deţin valori mobiliare corporative (acţiuni în întreprinderi) se propune extinderea cu 5 ani a termenului privind neimpozitarea venitului sub formă de dobânzi.

Se preconizează, în vederea asigurării unei echităţi fiscale între persoanele fizice, care achită impozitul pe venit din salariu şi alte remuneraţii şi persoanele fizice, care au venituri de la jocurile de noroc, majorarea cotei de impozitare a venitului obţinut de la jocurile de noroc de către persoane fizice, de la 10% la 18%.

Politica fiscală pentru 2010 prevede un şir de acţiuni în vederea asigurării unor condiţii egale de impunere pentru toţi agenţii economici, contracararea evaziunii fiscale şi racordarea politicii şi administrării fiscale la normele europene. Astfel, pentru susţinerea dezvoltării producătorilor agricoli, se propune introducerea cotei reduse a TVA de 8% la producţia agricolă primară livrată pe teritoriul republicii în schimbul cotei standard a TVA de 20%.

Segmentul de restituire a TVA aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale urmează să fie îngustat cu cele efectuate în comerţul cu ridicata, comerţul cu amănuntul şi industria extractivă. Totodată, se extinde restituirea TVA aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate în tractoare agricole şi forestiere, precum şi introducerea normei privind menţinerea destinaţiei şi neînstrăinarea activelor obţinute din investiţii (cheltuielile capitale) în cazul restituirii TVA. Practica face dovada necesităţii acestei norme, căci unii agenţi economici, după ce primeau restituirea, comercializau aceste active.

Se prevede ca serviciile ce ţin de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, precum şi cele de furnizare a informaţiei din registrele de stat respective să fie scutite de plata TVA, în scopul stimulării creării întreprinderilor noi şi simplificării administraţiei fiscale.

În ce priveşte accizele, se prevede majorarea acestora la trabucuri cu 35%, la ţigarete fără filtru cu 45%, la ţigaretele cu filtru de 4 ori a componentei ad-valorem, la autoturismele cu capacitatea motorului de peste 3000 cm3 - de 2 ori, la autoturismele care consumă diesel cu capacitatea motorului de până la 3000 cm3 - cu 30%, şi la autoturismele care consumă benzină cu capacitatea motorului de până la 3000 cm3 - cu 3,1%,.

La bere, accizele se propune a fi majorate cu 25%, la benzină şi derivatele acesteia - cu 50%, la parfumuri, apă de toaletă şi la articole de bijuterie - de 3 ori.

Totodată, urmează să fie extinse accizele la articolele de bijuterie care se comercializează la întreprinderi comerciale şi în lombarduri şi care nu dispun de documente justificatoare ce confirmă achitarea accizelor. Acesta, în opinia Ministerului Finanţelor, va permite stoparea legalizării articolelor din metale preţioase, inclusiv cele primite prin contracte de donaţie la care anterior nu s-a achitat accizul.

Conform factorilor guvernamentali, politica fiscală pe 2010 are menirea să diminueze presiunea fiscală asupra cetăţeanului simplu şi să relanseze activitatea agenţilor economici.

Sursă: Info-Prim Neo

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика