Miercuri, 10 Iulie 2019 21:47

Data începerii utilizării obligatorii a facturii electronice fiscale (e-Factura) în domeniul achizițiilor publice va fi amânată de la 1 iulie 2019 până la 1 iulie 2020

e factura 687x480Proiectul de modificare a Codului Fiscal a fost susținuts de Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe.
În special, s-a propus modificarea art. 117 din Codul Fiscal, în care se prevede că începând cu data de 1 iulie 2019, în momentul efectuării unei livrări impozabile în cadrul achiziției publice în țară, persoana impozabilă este obligată să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) o factură electronică fiscală (e-Factura). Autorul proiectului de lege, deputatul Igor Munteanu, a menționat că, în conformitate cu Legea privind semnătura electronică și documentul electronic, procesul de documentare a livrărilor în cadrul achizițiilor publice implică crearea, structurarea, prelucrarea, stocarea și / sau transmiterea pe calculator sau alte dispozitive electronice semnate cu o semnătură electronică a facturilor fiscale în format electronic.
Cu toate acestea, această cerință este valabilă numai pentru achizițiile publice ale beneficiarilor, cum ar fi instituțiile de învățământ preșcolar și școlar, precum și instituțiile medicale și sanitare. În același timp, documentarea acestor tranzacții prin completarea facturilor fiscale în format electronic nu ia în considerare specificul livrării produselor alimentare cu o durată de depozitare limitată (produse lactate, carne, cârnați etc.), precum și caracteristici microbiologice, aspecte logistice, condiții de transport etc. Igor. Munteanu a spus că sortarea, încărcarea, livrarea de alimente la grădinițe, școli, spitale se efectuează noaptea (2-4 ore), pentru a asigura transportul acestora până la ora 7 dimineața.
În condițiile actuale, completarea facturii fiscale în format electronic (în ziua livrării) determină întârzieri în transport, în special de produse perisabile, deoarece exportul facturilor din sistemele contabile ale furnizorului către sistemul informatic e-Factura necesită timp suplimentar. În același timp, el a reamintit că, de la 1 mai, a fost introdusă o notificare de însoțire a mărfurilor, pe care furnizorul o poate emite atunci când transportă mărfuri. În acest caz, furnizorul emite o factură fiscală pe baza anunțurilor emise anterior înainte de sfârșitul perioadei fiscale în care a emis documentul relevant. În baza acestuia, entitățile economice au furnizat produse în cadrul achizițiilor publice de la începutul lunii.
La reuniunea comisiei s-a constatat că în această chestiune au existat numeroase contestații din partea furnizorilor de produse care nu au avut timp să își aducă sistemele în concordanță cu noile cerințe și solicită o perioadă de tranziție. În acest sens, deputatul a propus amânarea utilizării facturii fiscale electronice în domeniul achizițiilor publice la 1 iulie 2020.

ODIMM logo
280 70