CE 1160x100 4 2

Joi, 08 Iulie 2021 16:46

UE sprijină Tranziția către o Energie Curată în Țările Parteneriatului Estic

visual 2

Comisia Europeană și partenerii săi, Consiliul autorităților europene de reglementare în domeniul energetic (CEER), Secretariatul Comunității Energetice (EnCS) și Agenția Internațională a Energiei (AIE), lucrează pentru a promova tranziția cu emisii reduse de carbon și energie curată în șase țări din Parteneriatul Estic prin elaborarea de politici energetice bazate pe dovezi.

Pe 8 Iulie 2021 Comisia Europeană a marcat lansarea a celei de-a doua faze a programului său EU4Energy – "Promovarea Tranziției către o Energie Curată în Țările Parteneriatului Estic: EU4Energy Faza II" – care se va derula până în decembrie 2024. Programul va contribui la dezvoltarea unor cadre legislative și de reglementare solide în domeniul energiei, pentru a sprijini tranziția regiunii către o energie curată și liberalizarea pieței energiei. Acesta va aborda, de asemenea, noi provocări și oportunități, cum ar fi încorporarea treptată a digitalizării în toate segmentele de piață relevante din punct de vedere a energiei, promovând în același timp reflectivitatea costurilor. Cetățenii din țările Parteneriatului Estic vor beneficia de dezvoltarea unui mediu propice pentru investiții în energie durabilă, de prioritizarea proiectelor de infrastructură și creșterea pieței regionale de integrare și a comerțului intra-regional.

EU4Energy este finanțat de Uniunea Europeană cu un buget total de 8,5 milioane EUR. Programul accentuează importanța colaborării și cooperării dintre UE, partenerii de implementare și instituțiile beneficiare în realizarea reformelor și livrarea unor beneficii concrete pentru cetățeni. Programul va promova implicarea cetățenilor PaE în activitățile și reformele sale prin consultări și mese rotunde, precum și o serie de campanii de abilitare și implicare directă a cetățenilor. Un accent deosebit al programului va fi pus pe egalitatea de gen, subliniind importanța implicării femeilor în sectorul energetic și potențialul lor în preluarea rolurilor de conducere. 

"Țările Parteneriatului Estic au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește transpunerea legislației UE și apropierea piețelor lor energetice de UE, luând măsuri de abilitare a consumatorilor și de creare a unui mediu propice pentru atragerea investițiilor străine. Realizările EU4Energy subliniază până în prezent angajamentul țărilor Parteneriatului Estic și al cetățenilor față de valorile europene. Este important să subliniem rolul lor – Uniunea Europeană poate oferi asistență cu expertiza sa, dar transformarea recomandărilor noastre în acțiuni depinde de guverne și de cetățeni. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm colaborarea cu partenerii noștri estici pentru a accelera tranziția către o energie curată”, a declarat Dr. Michael Rupp, lider de echipă pentru Pactul Ecologic European și Conectivitate în Vecinătatea Estică, DG NEAR.

Dr. Annegret Groebel și Dl. Charles Esser de la CEER a subliniat importanța de reglementare a piețelor energiei și rolul de autorități de reglementare independente în plasarea sectorului energetic într-un cadru juridic de care beneficiază consumatorii. Dr. Janez Kopač de la EnCS a subliniat că EU4Energy Faza II se bazează pe realizările primei faze. "Țările Parteneriatului Estic au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește crearea unor piețe de energie mai competitive și durabile în timpul Fazei I. Sperăm că ritmul va continua în Faza a II-a", a remarcat Dr. Kopac. Dna. Rebecca Gaghen din AIE a vorbit despre rolul EU4Energy în promovarea tranziției către emisii reduse de carbon și energie curată, și a pus accentul pe rezultate-cheie, din prima fază a Programului. În prezentarea sa, Doamna Gaghen a mai menționat importanța îmbunătățirii capacităților de date energetice, a managementului și a modelării datelor, precum și a creșterii accesului la informațiile din domeniul energetic.

Conferința de lansare pentru reprezentanții țărilor PaE din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, de asemenea, a servit drept platformă pentru prezentarea cunoștințelor și experiențelor pe care le-ar putea împărtăși cu vecinii PaE și pentru a consolida cooperarea în sectorul energetic din regiune.

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика