Luni, 28 Octombrie 2019 22:35

Misiunea OSCE în Moldova sporește capacitățile și cooperarea pentru promovarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților naționale

437237

Misiunea OSCE în Moldova a organizat două ateliere de lucru pentru a îmbunătăți capacitățile profesionale și cooperarea între instituțiile statului ce activează în domeniul drepturilor minorităților naționale - pe 24 octombrie la Chișinău și pe 25 octombrie la Comrat. Evenimentele respective au întrunit în jur de 50 de reprezentanți ai Agenției Relații Interetnice, Oficiului Avocatului Poporului, Consiliului pentru egalitate, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, precum și ai organizațiilor etnoculturale ale minorităților naționale, și ai autorităților regionale din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.

Atelierul de la Chișinău s-a axat pe bunele practici de monitorizare și raportare despre drepturile omului, ceea ce este o responsabilitate cheie a acestor instituții de stat care prezintă regulat entităților internaționale pentru drepturile omului rapoarte periodice privind implementarea angajamentelor și recomandărilor privind drepturile minorităților naționale.

„Acest atelier reprezintă o mare oportunitate ca noi să fim mai bine pregătiți pentru sarcina noastră zilnică de monitorizare a implementării drepturilor minorităților naționale, inclusiv respectarea politicilor domestice și standardelor internaționale”, a spus Nicolae Rădița, Director general al Agenției Relații Interetnice. „Acesta a demonstrat că monitorizarea și raportarea despre drepturile omului este un proces continuu care necesită o cooperare eficientă la toate nivelurile de administrare”.

Participanții la Comrat au discutat despre abordarea bazată pe drepturile omului în cazul proceselor legislative și decizionale, precum și cooperarea între autoritățile centrale și regionale. „Acest atelier ne-a oferit o platformă de dialog privind armonizarea legislației între Chișinău și Comrat, în special, implementarea legii Republicii Moldova din 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei”, a spus Grigori Dulger, membru în Adunarea Populară a Găgăuziei.

Din 2018, Misiunea OSCE susține instituțiile de stat din Republica Moldova în implementarea Strategiei naționale de consolidare a relațiilor interetnice pentru 2017-2027. Strategia urmărește să promoveze incluziunea și toleranța în Republica Moldova, care sunt precondiții importante pentru realizarea reglementării finale a conflictului transnistrean.

osce.org

ODIMM logo
280 70