Joi, 28 Ianuarie 2021 09:44

Pandemia și seceta severă au lovit o economie care deja era în declin

f02cbbb806d8Anul 2020 a fost unul des­tul de dificil din punct de vedere economic. Pande­mia de Covid-19 și seceta severă din acest an au lovit dur în economie, zeci de în­treprinderi fiind în prag de faliment, iar nivelul sără­ciei atingând cote îngrijo-rătoare.

În ceea ce privește resurse­le, măsurile de carantină au oprit comerțul și producția industrială, în timp ce o secetă extremă a afec­tat agricultura. Numărul populației ocupate a scăzut la cel mai jos nivel din ultimii cinci ani. După încheierea carantinei, economia a început treptat să-și revină, dar majoritatea indicatorilor pe termen scurt rămân negativi. Acestea sunt datele analizate de experții Băncii Mondiale privind evoluția econo­miei Republicii Moldova în 2021.

Covid-19 a înrăutățit drastic perspectivele Moldovei

Potrivit aceleiași surse, poziția fiscală s-a deteriorat pe măsură ce economia a intrat în recesiune.

„Până la sfârșitul lunii oc­tombrie, veniturile au scăzut cu 1,7 procente, impozitul pe venit și TVA la importuri fiind principalele forțe motrice. Cheltuielile publice au crescut pe măsură ce autoritățile au introdus măsuri de atenuare a pandemiei. Prioritatea a fost acor­dată cheltuielilor sociale, pe când investițiile s-au contractat cu peste patru procente. Ca urmare, defici­tul va ajunge la 4,5 la sută din PIB, stimulând creșterea datoriei publi­ce și public garantate cu 4 puncte procentuale, până la 31,4 procente din PIB”, menționează sursa citată.

Se anticipează creșterea sărăciei

În analiza Băncii Mondiale se arată că Covid-19 a înrăutățit drastic perspectivele Republicii Moldova.

„Pierderile asociate cu câștigurile salariale și scăderea re­miterilor din cauza carantinei în Moldova, dar și la principalii săi parteneri economici, vor afecta negativ gospodăriile casnice. An­ticipăm creșterea sărăciei cu un punct procentual în acest an până la circa 13 procente. O mare parte din activitățile investiționale a fost amânată sau anulată din cauza in­certitudinii. Cererea globală slabă, în combinație cu seceta din acest an, vor constrânge exporturile. Pe de altă parte, din cauza consumu­lui anemic pe tot parcursul anului, și importurile se vor contracta. Drept rezultat, contribuția expor­turilor nete va fi pozitivă. În ceea ce privește producția, ne așteptăm ca această combinație dintre pande­mie și secetă extremă să afecteze majoritatea sectoarelor economi­ei”, se precizează în studiul Băncii Mondiale.

De asemenea, potrivit sursei citate, incertitudinile legate de evoluția pandemiei vor menține economia sub nivelul său potențial. Doar în cazul unor condiții mai favorabile în urma dezvoltării de vaccinuri, Banca Mondială pro­gnozează o creștere economică de 3,8 procente în anul curent.

„Încrederea consumatorilor și a investitorilor se va redresa, pe fun­dalul stabilizării remiterilor, creșterii salariilor publice și a poziției mo­netare acomodative. De asemenea, se așteaptă ca majoritatea sectoa­relor să-și revină, deși estimăm că nivelul anului 2019 va fi atins doar în 2022. Sectorul agricol își va re­veni puternic după recolta slabă din acest an. Deși estimăm că defi­citul de cont curent se va micșora, el se va lărgi treptat pe măsură ce economia începe să accelereze. În mod similar, se preconizează că inflația medie va înregistra valori sub nivelul de 5 procente al țintei pe parcursul anilor 2020-2021, dar va crește pe măsură ce redresarea se intensifică”, se menționează în analiza experților.

Totodată, sursa citată men-ționează că deficitele fiscale vor în­registra valori mai mari decât cele istorice. În timp ce întreprinderile se confruntă cu dificultăți, iar gos­podăriile suferă din cauza creșterii slabe a numărului de locuri de muncă și a salariilor, experții se așteaptă ca poziția fiscală să se deterioreze din cauza colectărilor la buget mai slabe. În consecință, datoria publică va crește rapid, dar va rămâne relativ mică în accepția standardelor internaționale.

Prognoza pieței muncii și a Barometrului profesiilor pentru 2021

Recent, Agenția Națională pen­tru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a organizat o ședință on-line cu participarea Grupului tehnic de lucru, între care și reprezentanții Confederației Naționale a Sindica­telor din Moldova, unde a prezen­tat datele preliminare ale sondaju­lui cu genericul „Prognoza pieței muncii și a Barometrului profesiilor pentru 2021, inclusiv pe regiuni”.

Datele preliminare ale sondaju­lui angajatorilor au fost obținute în urma chestionării unui eșantion de 2949 de angajatori din diverse ramuri ale economiei naționale, din care 74,3% din sectorul privat, 18,7% din sectorul public şi 7% cu altă formă de proprietate, ponde­rea cea mai mare constituind an­gajatorii cu un număr mai mic de 50 angajați (circa 68%).

Potrivit răspunsurilor angaja­torilor, este evident că pandemia Covid-19 a afectat piața mun­cii, comprimând cererea forței de muncă și activitatea angajatorilor. Pornind de la datele preliminare ale sondajului, numai 26% din numă­rul total de angajatori chestionați au planificat investiții în 2021.

Totodată, potrivit acestor date, în următoarele 12 luni, numărul scriptic de angajați va crește ușor comparativ cu anul 2020, creând oportunități de angajare pentru programatori, medici, asistenți medicali, vânzători, cusătorese, conducători auto, operatori în telecomunicații, electrogazosudori etc. Aceste oportunități sunt re­flectate și în Barometrul profesiilor pentru anul 2021, elaborat inclusiv pe regiuni.

vocea.md

My Business Baner Conferință 270 80 px

Яндекс.Метрика