Luni, 11 Mai 2015 10:31

Ministerul Economiei încurajează mediul de afaceri să participe la proiectele de sporire a competitivității în cadrul programului COSME

cosme11 mai 2015, Chișinău – Ministerul Economiei informează autoritățile publice, asociațiile de business, organizațiile neguvernamentale, IMM-urile și alte entități eligibile despre posibilitatea aplicării la proiectele disponibile în cadrul Programului COSME privind creșterea competitivității IMM-urilor din domeniul turismului, sportului, patrimoniului natural și cultural, serviciilor creative pentru mărfurile de larg consum ș.a. Apelurile sunt valabile pentru perioada iunie-iulie 2015.


Proiectul privind susținerea creșterii competitive și durabile a întreprinderilor din sectorul turistic este deschis pentru aplicații până la 30 iunie 2015 și are drept scop consolidarea competitivității și durabilității sectorului turistic european prin încurajarea extinderii sezonului turistic, prin diversificarea produselor turistice și prin sporirea accesibilității acestora. Apelul din acest an are trei teme: 1. creșterea fluxurilor turistice în sezoanele mici/medii pentru persoanele în vârstă și tineri, 2. diversificarea ofertei turistice a UE prin promovarea produselor turistice tematice transnaționale, 3. sporirea accesibilității turismului prin îmbunătățirea accesului la servicii pentru turistii cu nevoi speciale.


La acest proiect, pot aplica consorții de minimum 5 parteneri din cel puțin 4 țări eligibile diferite (atunci când aplică pentru Tema 1 și/sau 2) sau cel puțin 2 țări eligibile diferite (atunci când aplică pentru Tema 3). Consorțiul trebuie să întrunească cel puțin două IMM-uri din sectorul turismului, o autoritate publică națională sau regională/locală și o asociație sau o organizație din domeniul de tineretului sau persoanelor în etate (numai pentru TEMA 1).


Proiectul de promovare a destinaţiilor europene de excelenţă EDEN (”European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations and awareness raising”) a lansat apelul de aplicații până pe 25 iunie 2015.


Proiectul promovează modele de dezvoltare a turismului durabil în Uniunea Europeană și se bazează pe concursuri naţionale în cadrul cărora este selectată câte o „destinaţie turistică de excelenţă” în fiecare ţară participantă. Prin selectarea destinaţiilor, EDEN pune accentul pe valorile, diversitatea şi trăsăturile comune ale destinaţiilor turistice europene.


La acest proiect poate aplica autoritatea națională sau regională responsabilă de turism din una dintre țările selectate ca ”Destinație europeană de excelență” (EDEN) în cererile de propuneri lansate în perioada în 2007-2014.


De asemenea, în cadrul programului COSME mai sunt active următoarele proiecte:

Proiectul Stimularea competitivității industriilor culturale și creative pentru creștere și locuri de muncă (Boosting the competitiveness of cultural and creative industries for growth and jobs) este deschis pentru aplicare de Agenția Executivă pentru IMM-uri până pe 8 iunie 2015;

Proiectul Capacităţi de inovare bazate pe proiectare în IMM-urile europene (Capabilities for design-driven innovation in European SMEs) deschis până la 18 iunie 2015;

Studiu privind costuri de conformitate fiscală pentru IMM-uri (Study on tax compliance costs for SMEs) deschis până la 15 iulie 2015.

Serviciul de Comunicare și Relații Publice al Ministerului Economiei al RM

 

ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020