Joi, 07 Mai 2015 06:21

Autoritățile statului își conjugă eforturile în combaterea muncii nedeclarate și a salariilor achitate ”în plic”

fisc teamChișinău, 05 mai 2015 –  În conditiile economiei de piață, organele fiscale se confruntă cu un fenomen evazionist ce ia proporții de masă, din cauza tendinței de a fi sustrase de sub incidența legii venituri cât mai substanțiale. Un rol aparte în fenomenul general al evaziunii fiscale este deținut de practicarea muncii nedeclarate și achitarea salariilor ”în plic”, contracararea acestor practici necesitând eforturi susținute, din partea tuturor autorităților statului cu abilități în domeniu, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, la ceremonia de semnare a Acordului  comun privind lucrul echipelor multidisciplinare, în scopul depistării evaziunilor şi contracarării fenomenului ,,muncii la negru”, precum și  minimizarea practicii de achitare a salariilor ,,în plic”.  Acordul a fost semnat astăzi de către reprezentanții conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului de Stat al Muncii și  Confederației Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Semnarea Regulamentului presupune că instituțiile semnatare vor organiza și vor interacționa în cadrul unor echipe multidisciplinare, constituite din reprezentanții delegați de fiecare parte. Documentul prevede raportarea acţiunilor comune, realizate de echipele multidisciplinare, asigurarea publicării pe paginile WEB oficiale ale instituţiilor a rezultatelor acțiunilor comune, și va mobiliza colectivele instituţiilor la realizarea  obiectivelor Planului de acţiuni privind minimizarea  practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”.

Conform Regulamentului, echipelor mobile multidisciplinare le revine misiunea de verificare, depistare şi eventuala sancționare a evazioniștilor, după competență. Părțile semnatare au menționat că evaziunea fiscala este păgubitoare atât statului, cât si contribuabilului. În primul rând statului, pe care îl lipsește de veniturile necesare îndeplinirii atribuțiilor sale esențiale, și, în al doilea rând, contribuabilului, prin faptul că totalul impozitelor se distribuie pe o masă de venituri mai mică.

Pe finalul ceremoniei, părțile semnatare și-au exprimat încrederea că, prin eforturi comune, se va obține un randament mult mai înalt al acțiunilor de combatere a muncii nedeclarate și a salariului ”în plic”, fiind menționate, în context, și importanța educației cetățenești și a educației fiscale.

Sursă: fisc.md

ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020