Miercuri, 08 Octombrie 2014 12:46

Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal” .

Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică.

Cu ajutorul acestui instrument, contribuabilii au posibilitatea de a înainta propuneri de modificare a prevederilor Codului Fiscal în vigoare. În acest mod, sectorul privat, cât şi persoanele fizice pot participa activ la îmbunătăţirea legislaţiei fiscale şi a actului de administrare fiscală per ansamblu.

Pentru a contribui la optimizarea Codului Fiscal este necesar să parcurgeţi următorii paşi:

  1. accesaţi rubrica „Scriem Codul Fiscal” de pe portalul www.fisc.md (compartimentul „Legislaţie fiscală”);
  2. în caz că aveţi sugestii de perfecţionare a Codului Fiscal, alegeţi „Perfectează propunerea” ;
  3. în formularul afişat introduceţi numele, prenumele şi adresa de e-mail, pentru a fi informat despre examinarea propunerilor formulate;
  4. selectaţi articolul şi indicaţi alineatul, punctul şi litera de unde face parte informaţia, ce urmează a fi supusă modificării;
  5. textul propus spre examinare se va selecta din Codul Fiscal în vigoare şi va fi inserat într-un câmp boxă — „Textul propus de a fi modificat”;
  6. în fereastra „Modificare propusă”, specificaţi ajustările propuse de Dvs;
  7. argumentaţi de ce este necesar de operat schimbări în paragraful vizat (câmpul „Argumentare”);

După înaintarea sugestiilor, acestea vor fi procesate de funcţionarii fiscali şi ulterior înaintate Ministerului Finanţelor spre examinare. Totodată, propunerile formulate vor fi disponibile spre vizualizare în rubrica „Propuneri Codul Fiscal”.

Ideea lansării acestei funcţionalităţi pe portal se referă la considerarea şi aprecierea opiniei contribuabililor în procesul de promovare a noilor viziuni de dezvoltare şi îmbunătăţire continuă a activităţii SFS, aceasta fiind formula necesară pentru o comunicare transparentă şi pentru stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos.

Pentru informaţii suplimentare privind serviciile electronice fiscale, contactaţi Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon 0-8000-1525.

ODIMM logo
280 70