Vineri, 20 Iunie 2014 13:41

Consultarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenţia Turismului anunţă iniţierea procesului de consultare publică a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Propunerile urmează a fi expediate pînă la 30 iunie 2014 la adresa: Agenţia Turismului, şos. Hînceşti 53, mun. Chişinău sau prin e-mail: .

Relații suplimentare la tel. 022 22 – 66 -74, e-mail: , Victor Ciobanu, șef Direcţie politici, dezvoltare turistică şi marketing.

Proiectul Hotărîrii Guvernului

Proiectul de Lege

Nota informativă

ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020