Marți, 16 Martie 2021 18:43

În anul 2020, PIB al Moldovei a constituit 206,3 mlrd. lei, în scădere cu 7% față de anul 2019

ввп молдовыDespre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistică, menționând că în trimestrul IV 2020, Produsul Intern Brut a însumat 56 mlrd. 318 mln. lei, prețuri curente, iar comparativ cu trimestrul IV 2019, PIB a scăzut, în termeni reali, cu 3,3%, iar pe seria ajustată sezonier – cu 4,4%.

Comparativ cu trimestrul III 2020, PIB al Moldovei în trimestrul IV 2020 a crescut cu 2,6% pe seria ajustată sezonier. Potrivit BNS, la scăderea PIB al Moldovei în 2020 au contribuit următoarele activități economice: agricultura, silvicultura și pescuitul (au contribuit la scăderea PIB cu 2,7%), cu o pondere de 9,5% la formarea PIB și o scădere a Valorii Adăugate Brute (VAB) pe activitățile respective cu 26,4%; comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (au contribuit la scăderea PIB cu 2,1%), Valoarea Adăugată Brută scăzând cu 9,6%, iar ponderea la formarea PIB fiind de 20,7%; industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (au contribuit la scăderea PIB cu 0,6%), VAB scăzând cu 4,3%, iar ponderea de formare a PIB a constituit 14,0%; impozitele nete pe produs (au contribuit la scăderea PIB cu 1%), volumul lor reducându-se cu 7,3%, iar ponderea în PIB constituind 13%. În același timp, contribuții pozitive asupra indicelui volumului fizic al PIB pe categorii de resurse au avut: construcțiile (au contribuit cu +0,3% la modificarea PIB) cu o pondere de 9,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 3,7%; activitățile financiare și asigurările (au contribuit cu +0,2% la modificarea PIB) cu o pondere de 3,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 5,7%.

Din punct de vedere al utilizării PIB, scăderea a avut loc din cauza: consumului final, îndeosebi a consumului final al gospodăriilor populației, al cărui volum s-a redus cu 7%, contribuind la diminuarea PIB cu 5,8%; formarea brută de capital fix, al cărei volum s-a micșorat cu 2,1%, contribuind la diminuarea PIB cu 0,5%. În același timp, exportul net a contribuit la creșterea PIB cu 0,1%. 

InfoMarket

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика