Joi, 28 Ianuarie 2021 16:26

Guvernul Moldovei urmează să achite aproape 2 milioane de euro în dosarele pierdute la CEDO

European Court of Human RightsRepublica Moldova se află pe locul 11 din 47 de state după numărul de cereri adresate la CEDO. Potrivit raportului de activitate al CEDO, anul trecut, 1050 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva Moldovei, aceasta situându-se pe locul 11 din 47 de state. Pentru comparaţie, în anul 2019, ţara noastră ocupa locul 9 în acest top.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova este pe locul 9, cu 1,47 cereri la 10.000 locuitori. În 2019 Moldova era situată pe locul 5, cu indicele de 1,79.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2020, Curtea a pronunțat 32 de hotărâri (54 în anul 2019), dintre care în 28 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova.

În două cauze în privința Moldovei nu a fost constatată nici o violare a Convenției, iar în alte două a fost constatată responsabilitatea Federației Ruse.

Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (206), protecția proprietății (143), tratamentul inuman și degradant (153), dreptul la libertate și siguranță (105).

Valoarea prejudiciilor pe care Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să le achite reclamanților se ridică la 1.971.045 Euro, aproape de patru ori mare față de anul anterior (508.465 Euro în anul 2019).

După numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, Moldova devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populație depășesc cu mult Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика