CE 1160x100 4 2

Vineri, 24 Ianuarie 2014 11:01

Producătorii moldoveni din sectorul agro-alimentar îşi vor proteja, pe piaţa Uniunii Europene, denumirile de origine şi indicaţiile geografice ale produselor

23 ianuarie 2013, Chişinău - Prima ședință a Comitetului Mixt în cadrul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele agricole şi alimentare a avut loc la Ministerul Economiei la 22 ianuarie, curent.

Reuniunea Comitetului Mixt a fost prezidată de viceministrul Economiei, Octavian Calmîc şi a întrunit, din partea Republicii Moldova, reprezentanți ai instituțiilor de resort implicate, precum Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, AGEPI, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și, din partea Uniunii Europene, reprezentanții Dircţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, precum și ai Delegației Europene în RM.

Unul dintre subiectele de bază din cadrul primei ședințe a Comitetului Mixt a fost extinderea anexelor la Acord cu noi indicaţii geografice (IG) și denumiri de origine (DO). Drept urmare, Republica Moldova a prezentat spre considerare patru indicații geografice înregistrate pe parcursul anului 2013 – „Codru", „Valul lui Traian", „Divin" și „Ştefan Vodă", care vor fi incluse în anexele la Acord pentru protecție pe teritoriul UE după procedurile de consultare publică.

În cadrul întrunirii, conform prevederilor Acordului, a fost aprobat Regulamentul de funcționare a Comitetului Mixt. În acest context, la propunerea delegației CE, Republica Moldova a acceptat să dețină Președinția Comitetului în anul 2014.

Un alt subiect abordat la reuniune a fost procesul de implementare a prevederilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele agricole şi alimentare. Partea moldovenească a făcut o trecere în revistă asupra funcționării sistemului de protecție a drepturilor proprietății intelectuale în materie de IG și DO precum și a acțiunilor întreprinse pentru punerea în aplicare a Acordului.

În final, părţile au constat că în Republica Moldova există premizele necesare în vederea valorificării posibilităţilor oferite de Acord, cum ar fi cadrul normativ adecvat, armonizat cu Acquis-ul comunitar şi cadrul instituţional. De asemenea, Acordul prevede posibilitatea adăugării de către părţile contractante, în anexele la Acord, a unor noi IG pentru a fi protejate. Acest fapt va permite producătorilor din Republica Moldova protejarea, pe teritoriul Uniunii Europene, a indicaţiilor geografice autohtone înregistrate conform legislației în vigoare şi va sprijini politica comună în domeniul calităţii.

Menţionăm că Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele agricole şi alimentare a fost semnat la 26 iunie 2012, la Bruxelles şi a intrat în vigoare, pentru Republica Moldova, la 01.04.2013.

Comunicat de presă

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика