CE 1160x100 4 2

Luni, 13 Ianuarie 2014 12:48

GUVERNUL MOLDOVEI A FĂCUT PUBLIC PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNI ÎN DOMENIUL ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU 2013-2020, APROBAT ANTERIOR

Este vorba despre un document-cheie al politicii energetice a Moldovei pentru stimularea utilizării resurselor regenerabile de energie în scopul consolidării securităţii energetice a ţării, de reducere a impactului asupra mediului. Planul naţional stabileşte priorităţile sectoriale pentru atingerea cotei de 20% din surse regenerabile în volumul consumului de energie, către 2020 şi stabileşte acţiunile legislative, de reglementare şi administrative necesare pentru atingerea scopurilor stabilite. Documentul a fost elaborat pentru realizarea Strategiei energetice a țării până în anul 2030. Măsurile propuse vin să promoveze producerea energiei electrice în baza surselor eoliene, modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică şi a centralelor cu sistem de co-generare etc. Un alt obiectiv este conectarea sistemului electroenergetic al ţării la sistemul ENTSO-E, care va facilita accesul la mijloacele de echilibrare ce vor asigura rezerva de capacitate pentru producerea intermitentă de energie electrică în baza surselor eoliene. Până la sfârşitul acestui deceniu, urmează să fie dezvoltată o piaţă naţională funcţională şi competitivă a energiei electrice, integrată în cea internă a Uniunii Europene. Pentru susținerea folosirii resurselor regenerabile de energie pentru producerea electricității vor fi promovate idei de organizare a licitațiilor pentru construcția noilor generatoare, a principiului de achiziționare și distribuire în ordine prioritară a energiei electrice produsă de stațiile electrice care activează pe resurse regenerabile, precum și tarifele reglementate pentru producerea energiei din resurse regenerabile și biomasă. Volumul total al noilor capacități care nu depășesc nivelul ce poate fi "înghițit" de rețea la prețuri rezonabile, constituie circa 400 MWh către anul 2020. Prețul la energia electrică propus investitorilor la licitație se va baza pe criterii pentru stabilirea câștigătorului. Potrivit serviciului de presă al ministerului Economiei, conform prezentului Plan, energia electrică din surse regenerabile va fi generată preponderent de instalaţiile de energie eoliană, începând cu anul 2015. Generarea de energie electrică, utilizând sursa eoliană, va fi completată parţial de energia produsă din biogaz, cu începere din anul 2014, precum şi de cea produsă de instalaţiile hidroelectrice mici existente (care în anul 2009 au contribuit cu circa 2% energie din surse regenerabile la balanţa energetică şi mixul de energie).// 10.01.2014 – InfoMarket

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика