Joi, 19 Decembrie 2019 20:27

Cota de export la UE de cereale prelucrate este executată la 596 %

Cota de export la UE de cereale prelucrate este executată la 596 %, dar cote pentru exportul de prune și struguri proaspete - la 100%, comunică mybusiness.md referitor la Ministerul economiei și Infrastructurii.

PRODUSE CARE FAC OBIECTUL UNUI MECANISM ÎMPOTRIVA ELUDĂRII

Denumirea produsului

Valoare Contingent

Valorificare (tone)    19.12.2019

Completare (%)

Contingent Total

Carne de porc

4500

0

0%

100%

Carne de pasăre

600

0

0%

100%

Produse Lactate

1700

0

0%

100%

Ouă în Coajă

7000

0

0%

100%

Ouă și albumine

400

0

0%

100%

Grîu, făina și aglomerate sub forma de pelete (Wheat)

75000

328783

438%

100%

Orz, făina și aglomerate sub forma de pelete (Barley)

70000

39502

56%

100%

Porumb, făina si aglomerate sub forma de pelete (Maize)

130000

278442

214%

100%

Zaharuri

37400

6158

16%

100%

Cereale prelucrate

2500

14901

596%

100%

Țigarete

1000

4

0%

100%

Produse lactate prelucrate

500

0

0%

100%

Zahăr prelucrat

4200

1554

37%

100%

Porumb zaharat (Sweet corn)

1500

2856

190%

100%

PRODUSE SUPUSE SCUTIRII ANUALE DE TAXE PENTRU CONTINGENTELE TARIFARE

Denumirea produsului

Valoare Contingent

Valorificare (tone)    19.12.2019

Completare (%)

Contingent Total

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

2000

0

0%

100%

Usturoi în stare proaspătă sau refrigerată

220

0

0%

100%

Struguri de masă, proaspeți

10000

10000

100%

100%

Mere, proaspete, altele decât mere pentru fabricarea băuturilor fermentate sau nefermentate, prezentate în vrac, de la 16 septembrie la 15 decembrie

37759

2241

6%

100%

Prune, proaspete

10000

10000

100%

100%

Suc de struguri, incl. must, nefermentat, cu o valoare brix de maximum 30

465

0

0%

100%

În conformitate cu prevederile AA/DCFTA RM-UE, agenții economici beneficiază de scutiri anuale de taxe pentru contigentele tarifare pentru exportul de mărfuri, stipulate în anexa XV.

În contextul valorificării contingentelor tarifare la exportul de fructe în UE pe parcursul anului 2019, au fost exportate:

În contextul valorificării contingentelor tarifare la exportul de fructe în UE pe parcursul anului 2019, au fost exportate:
- 10000 tone struguri de masă din 10 000 tone (100%),
- 10000 tone prune, proaspete din 10000 tone (100 %).


La exportul de cereale prin utilizarea mecanismului de prevenire a eludării, în perioada anului 2019 (19.12.19) au fost înregistrate următoarele cifre:
a. Grâu, făina şi aglomerate sub formă de pelete - 328783 tone (438 % din totalul cotei stabilite 75 000 t.),
b. Orz, făina şi aglomerate sub formă de pelete – 39502 tone (56 % din totalul de 70 000 t.),
c. Porumb, făina şi aglomerate sub formă de pelete – 278442 tone (214 % din totalul de 130 000 t.),
d. Cereale prelucrate – 14901 tone (596 % din totalul de 2500 t.),
e. Porumb zaharat – 2856 tone (190 % din totalul de 1500 t.).

Mybusiness.md

ODIMM logo
280 70