Sâmbătă, 07 Decembrie 2019 19:26

Modalitatea de calcul al pensiilor pentru femei va fi schimbată

MomsNBabes rodyi v mayami SSHA 22Modalitatea de calcul al pensiilor pentru femei va fi schimbată. La determinarea cuantumului pensiei pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani va fi luat în calcul salariul mediu lunar pe ţară şi nu cel minim, cum era până în prezent. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat vineri, 6 decembrie în două lecturi cu votul a 82 de deputaţi, comunică MOLDPRES.

În prezent pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani se ia în calcul salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei. În opinia autorilor proiectului, precum și a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, această prevedere dezavantajează femeile, perpetuând decalajele de gen la cuantumul pensiilor, deoarece beneficiari de concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului preponderent sunt mamele.

Astfel, la situația de 1 august 2019, pensia medie constituia pentru bărbați 2278,65 lei, iar pentru femei - 1688,34 lei sau 75% din pensia medie în cazul bărbaților. Resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de implementarea noilor norme legislative sunt prevăzute în bugetul de stat.

Datele statistice arată că în numărul total de beneficiari de concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului prevalează mamele. În 2018 au beneficiat de indemnizație lunară pentru creșterea copilului 45 335 persoane: 39 667 mame (87,49%) şi 5 348 tați (11,7%).

moldpres.md

ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020