Marți, 17 Septembrie 2019 08:35

În 8 luni 2019, veniturile bugetare de la achitarea impozitelor în urma transmiterii în locațiune a bunurilor imobile au constituit 14,1 mil lei

arrendaÎn 8 luni 2019, veniturile bugetare de la achitarea impozitelor în urma transmiterii în locațiune a bunurilor imobile au constituit 14,1 mil lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 4,1 mil lei sau o creștere de 41,3 %.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pana la finlele lunii august numărul contractelor de transmitere în locațiune valabile constituie 10 610. Totodată, pe parcursul lunii august 2019, SFS a continuat acțiunile de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile. Ca rezultat, în perioada ianuarie – august au fost identificate 3 710 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației. Totodată, au fost efectuate controale la 437 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază – 523,5 mii lei, penalități – 26,2 mii lei și amenzi – 77,3 mii lei. Pentru aceeași perioadă, 2 717 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației în vigoare și au înregistrat la SFS 8 284 contracte de locațiune/chirie.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului.

Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova. Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția deservire fiscală), în raza căreia își au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

InfoMarket

ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020