Vineri, 13 Septembrie 2019 21:48

Pana la finele anului 2019, Guvernul intenționează să scoată bifa secret de pe informațiile despre beneficiarii amnistiei de capital

0c16c93d06a75c0bc0f0ede7Acest lucru este prevăzut în Planul de acțiune al Guvernului pentru anii 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial.
În special, până la sfârșitul anului este prevăzută modificarea Legii privind declarațiile voluntare și stimulentele fiscale pentru a declasifica informațiile despre beneficiarii amnistiei de capital. De remarcat este faptul că, în urma aplicării acestei legi și încasarea unei taxe de declarare (3%), în bugetul de stat s-au acumulat aproximativ un milion de lei. Conform Planului de acțiune, pana la finele anului curent este prevăzută adoptarea modificărilor legislației pe baza obiectivelor politicii fiscale pentru 2020, pentru a consolida finanțele publice și a stimula activitățile agenților economici. Este planificat să se studieze posibilitatea utilizării impozitului pe profit ca sursă de reglementare a veniturilor sistemului bugetar (cu implementare in 2020).
Catalogul mijloacelor fixe va fi actualizat pentru a-l alinia la realitățile economice. Catalogul mijloacelor fixe va fi actualizat pentru a-l alinia la realitățile economice. Este planificată continuarea armonizării legislației Moldovei cu cea europeană în domeniul TVA și accizelor. STS va îmbunătăți și optimiza procesul de deservire a contribuabililor prin introducerea unui serviciu electronic pentru plata impozitelor și taxelor; vor fi introduse și actualizate noi sisteme informaționale („Oficiul electronic al contribuabililor”, „Monitorizarea electronică a vânzărilor” etc.). Până la sfârșitul anului 2019, va fi aprobat un regulament privind desfășurarea unei loterii fiscale pentru a încuraja plățile fără impozit în numerar.
Administrarea fiscală va fi optimizată pentru a îmbunătăți procedura de executare a datoriilor fiscale de la persoane fizice. Se planifică îmbunătățirea și automatizarea mecanismului de deducere a dobânzii de 2% din impozitul pe venit. Până la sfârșitul anului 2020, este planificat introducerea unui sistem informațional automatizat „Registrul electronic al lucrătorilor”. Acesta va furniza o evidență a tuturor lucrătorilor și angajatorilor din Moldova.
Este de remarcat faptul că o parte din măsurile din domeniul impozitării și administrării impozitelor au fost deja implementate. Ele se referă la abolirea impozitelor și a scutirilor vamale furnizate la importul și vânzarea mărfurilor fără taxe vamale și a produselor petroliere importate și vândute în zonele de control vamal; modificări ale politicii de aplicare a accizelor la produsele din tutun; beneficii fiscale furnizate în domeniul loteriilor și pariurilor sportive etc.

ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020