Miercuri, 31 Iulie 2019 22:47

Banca Naţională a Moldovei a decis majorarea cu 0,5 puncte procentuale a ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt de la 7 la sută la 7,5 la sută anual

bnmDe asemenea, BNM a decis și majorarea ratelor de dobândă la creditele overnight cu 0,5 puncte procentuale, până la 10,5 la sută anual. Aceeași mărire este aplicată la depozitele overnight - de la 4,0 la sută până la 4,5 la sută anual.
Norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă este menținută la nivelul actual de 42,5 la sută și, respectiv, de 17,0 la sută din baza de calcul. Deciziile au fost luate la şedinţa Consiliului executive al BNM din 31 iulie. Potrivit unui comunicat al BNM, Banca Centrală continuă să promoveze măsuri de diminuare a presiunilor inflaționiste, în condițiile unei creșteri persistente a cererii agregate. Aceasta este determinată de sporirea ritmurilor de creștere a salariilor, pensiilor și a altor venituri ale populației din prima jumătate a anului 2019, precum și de creșterea creditelor de consum.
Potrivit prognozelor, pe parcursul primelor două trimestre, cererea agregată se va diminua și, începând cu trimestrul II 2020, inflația va scădea. Evoluția inflației este, de asemenea, influențată de majorarea prețurilor internaționale la produsele alimentare și a celor reglementate, precum și de politica stimulativă a ratelor dobânzilor la credite și depozite, care alimentează consumul. Majorarea ratei de bază va contribui și la stabilizarea cursului valutar al monedei naționale, descurajând, totodată, intermedierea financiară în valută. BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile macroeconomice interne și externe, riscurile și incertitudinile asociate evoluției inflației pe termen scurt și mediu. Următoarea ședință cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 11 septembrie 2019.
Trebuie menționat faptul că ultima dată BNM a modificat rata de refinanțare de bază la 19 iunie, majorând-o cu 0,5% - de la 6,5% la 7%. Înainte de aceasta, rata de refinanţare s-a schimbat la începutul lunii decembrie 2017, când a fost redusa cu 0,5 puncte procentuale. Banca Națională a Moldovei a menținut rata de refinanțare de bază la 6,5% pe an începând cu 5 decembrie 2017.
În prima jumătate a anului 2017, rata de refinanțare de bază în Moldova a fost de 9% pe an. La 28 iunie 2017, a fost redusă la 8%, la 28 august - la 7,5% pe an, la 25 octombrie - la 7% pe an, iar la 5 decembrie 2017 - la 6,5% pe an. 

ODIMM logo
280 70
WINEWIN 2020