Sâmbătă, 06 Iulie 2019 13:15

Venitul mediu din activitatea agricolă a micilor producători în anul 2018

farmer calculatorVeniturile obținute din activitatea agricolă de către micii producători în anul 2018 constituie, în medie, 5565 lei per gospodărie și 14 425 lei la 1 ha, potrivit datelor Biroului Național de Statistică cu referire la activitatea agricolă a micilor producători agricoli în anul 2018. Datele se referă la gospodăriile care dispun numai de loturi pe lângă casă.

Totodată, costul materialelor și serviciilor procurate a fost, în medie, de 3381 lei pe o gospodărie, iar la 1 ha – de 8764 lei. În cazul gospodăriilor care dispun de loturi pe lângă casă și terenuri de fermier, veniturile obținute pe o gospodărie constituie 11 185 lei, iar la 1 ha – 9940 lei. Costul materialelor și serviciilor procurate în acest caz a fost de 5470 lei, iar la 1 ha – de 4861 lei.

Cele mai multe venituri micii producători le-au obținut din vânzarea producției agricole – 93,3%, din prestarea serviciilor către terți au obținut 3,4%, iar 3,3% au constituit alte venituri.

Aceeași situație se constată și în cazul producătorilor care dețin terenuri de fermier, care din vânzarea producției au obținut 94,2% din venituri, 4,2% – din prestarea serviciilor, iar alte venituri au constituit 1,6%.

Totodată, cele mai multe cheltuieli ale producătorilor cu loturi pe lângă casă au mers către nutrețuri – 26,9%, precum și către asigurarea cu tineret de păsări și animale – 24,4%. Cheltuielile pentru plata muncii lucrătorilor au constituit 4,2%, cele pentru executarea lucrărilor agricole – 13,4%, iar 1,5% sunt cele destinate procurării motorinei și benzinei.

Producătorii care dețin și terenuri de fermier au cheltuit cel mai mult pe executarea lucrărilor agricole: prelucrarea solului, însămânțare, recoltare – 26,2%. Pentru tineretul de animale și păsări au mers 16,6% din cheltuieli, pentru plata muncii lucrătorilor – 10,2%, motorina și benzina – 2,4% etc.

Notă: Publicaţia reflectă rezultatele cercetării statistice selective a activităţii agricole în anul 2018 a gospodăriilor populaţiei şi gospodăriilor ţărăneşti, care au în folosinţă terenuri cu suprafaţa mai mică de 10 ha. Cercetarea a fost realizată prin intermediul chestionării gospodăriilor populaţiei şi gospodăriilor ţărăneşti din 106 sate.

Informaţia vizând veniturile şi cheltuielile aferente activităţii agricole se utilizează în calculele indicatorilor macroeconomici pe agricultură: consumului intermediar şi valorii adăugate în agricultură, la elaborarea balanţelor resurselor alimentare și utilizării lor etc.

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD", Biroului Naţional de Statistică al RM

ODIMM logo
280 70