Vineri, 04 Aprilie 2014 09:46

PREVENIREA ȘI PROTECȚIA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR IN BAZINELE RÎURILOR SIRET ȘI PRUT SISTEM DE MONITORIZARE MODERN CU STAȚII AUTOMATE – UN NOU PROIECT FINANȚAT DIN PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN ”ROMANIA - UCRAINA - REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013”

La data de 7 aprilie, 2014 are loc lansarea oficială în Republica Moldova a proiectului "Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare Prut și Șiret, prin punerea în aplicare a unui sistem modern de monitorizare cu stații automate" (EASTAVERT), proiect transfrontalier între România, Ucraina și Republica Moldova. Proiectul are o valoare de 2.291.000 euro, fonduri asigurate prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-201, iar co-finanța.
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea managementului viiturilor, al poluărilor accidentale din bazin și al calității resurselor de apă, pentru prevenirea situațiilor de urgență. După implementarea proiectului, va fi realizat un management bun al apelor între România-Ucraina - Republica Moldova prin îmbunătățirea culegerii datelor și a transmiterii acestora, astfel încît, în situații de urgență (inundații, poluări accidentale) să fie posibilă intervenția în timp util în vederea limitării pagubelor, pentru protejarea comunităților locale din bazinele rîurilor Prut și Siret, din zona de frontieră.
Proiectul, derulat de parteneri din România, Ucraina şi Republica Moldova, îşi propune reducerea vulnerabilităţii la inundaţii pentru localităţile din regiunile de frontieră, prin efectuarea de lucrări de modernizare la Complexul hidrologic Stînca-Costeşti. În acest scop, sistemul de avertizare va fi îmbunătățit prin instalarea de sisteme de monitorizare în bazinele rîurilor Siret şi Prut, iar pentru a creşte capacitatea de reacţie a populaţiei vor fi realizate acțiuni de informare.
Liderul proiectului este Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice din România, şi are parteneri din țările care implementează programul: Departamentul Resurselor de Apă Nistru – Prut, Centrul Regional de Hidrometrologie Cernăuţi, Centrul de Stat Ştiinţific şi Tehnic pentru Problemele Inter-sectoriale şi Regionale de Securitate a Protecţiei Mediului Înconjurător şi Conservare a Resurselor (din Ucraina), Agenţia Apele Moldovei din Republica Moldova, Administrația Bazinală de Apă Siret, Administrația Bazinală de Prut-Bârlad și Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor din România.

Pentru punerea în aplicare a proiectului EASTAVERT, este necesară crearea unei baze de date comună, care să permită pe de o parte identificarea și reprezentarea zonelor inundabile, rezultate prin aplicarea unor modele hidraulice și de prognoză de-a lungul rîului Prut, ṣi pe de altă parte modernizarea unui sistem armonizat informaţional ṣi de avertizare hidrologică pentru protecţia zonei de frontieră.

Comunicat de presă

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика