Marți, 11 Martie 2014 14:52

Sezonul agricol de primăvară începe la MOLDAGROTECH (spring)-2014

n perioada 12 - 15 martie 2014 la Centrul Internaţional de Expoziţii MOLDEXPO S.A. se va desfăşura Expoziţia Internaţională Specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial MOLDAGROTECH (spring ) -2014, ediţia a XXVI-a.

Expoziţia reprezintă un eveniment excepţional în ajunul lucrărilor de cîmp de primăvară, care atrage un număr impunător de vizitatori - specialişti din sectorul rural agrar: conducători ai întreprinderilor agricole, agronomi, mecanizatori, producători agricoli, fermieri, deasemenea întreprinderi de prelucrare din sectorul agroindustrial.

Scopul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring) - demonstrarea succeselor tuturor producătorilor din complexul tehnico-agroindustrial, a mijloacelor de protecţie a plantelor şi îngrăşămintelor, atragerea investiţiilor, implementarea tehnologiilor avansate, care asigură creşterea unei producţii agricole pur ecologice.

Organizator: C.I.E. "MOLDEXPO" S.A.
Co-organizator: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Sponsor general: WT Agro Profi

Suport informaţional:
Reviste : Agroterra, Agricultura Moldovei, Omnibus;
Ziare: Панорама, Молдавские Ведомости, Makler, Аргументы и факты, Труд7, Economist, Vocea Poporului; Curierul Agricol;

Parteneri web: AllExpo, AllMoldova, Agro Top.md, agenda md, Agrobiznes.md, Fermierul.md, Noi. md, MyBusiness. md, 7 days.md, Tendinţe.md, 9999.md.

Expoziţia Internaţională Specializată MOLDAGROTECH (spring) este un eveniment important, care stabileşte vectorul de dezvoltare al complexului agroindustrial din Moldova. Expoziţia contribuie la realizarea proiectelor naţionale de prioritate, avînd drept tendinţe eficacitatea complexului agroindustrial din republică, modernizarea şi înnoiriea echipamentului tehnic a întreprinderilor din ţară.

La expoziţie vor participa peste 130 de companii din 11 ţări: Republica Moldova, Austria, Belgia, Bulgaria, Corea de Sud, Grecia, Franţa, România, Cehia, SUA şi Ucraina.

MOLDAGROTECH (spring) se bucură de o popularitate imensă, creşterea numărului de participanţi prezintă o dovadă în plus despre eficacitatea şi importanţa organizării unui astfel de eveniment. 25 de companii vor participa pentru prima dată la expoziţia de primăvară.Este necesar de menţionat, că 70% de participanţi autohtoni şi 30% participanţi de peste hotare constituie numărul total al participanţilor din sectorul agroindustrial prezenţi la MOLDAGROTECH (spring).

Oferta expoziţională a evenimentului va fi structurată pe tematici şi prezentată în pavilionul central şi pe spaţiile exterioare. Producătorii locali şi de peste hotare, importatorii şi distribuitorii vor oferta lucrătorilor agricoli cele mai cunoscute branduri locale şi internaţionale pe toate domeniile sectorului agroindustrial:

Tehnică pentru complexul agroindustrial
Sisteme de irigare şi alimentare cu apă în agricultură, tehnică pentru lucrări de ameliorare, hidroinstalaţii.
Echipamente pentru industria alimentară şi prelucrătoare.
Fertilizanţi şi mijloace de protecţie a plantelor.
Medicină veterinară şi preparate biologice.
Producerea nutreţurilor combinate. Concentrate, premixuri, adaosuri furajere şi vitamine.
Material semincer, flori,plante medicinale, pomi fructiferi şi plante decorative
Tehnologia creşterii culturilor agricole în teren protejat. Sere, pepiniere, folii pentru sere.
Tehnologii de cultivare intensivă a plantelor agricole.
Ambalaj pentru transportare
Finanţare şi asigurare în agricultură.

O mare varietate de material semincer şi săditor, puieţi de pomi fructiferi şi viţă de vie, plante medicinale şi decorative, răsaduri de legume şi flori ş.a. vor fi expuse la târgul organizat pe spaţiile exterioare ale MOLDEXPO.

Program conex

Principalele manifestări ale programului conex vor cuprinde direcţii practice, care vor fi consacrate acţiunilir concrete de activitate şi dezvoltare a sectorului agroindustrial.

În cadrul expoziţiei va fi organizat Concursul Internaţional „Util pentru Moldova", scopul căruia este de a contribui la dotarea tehnică şi tehnologică a sectorului agroindustrial din ţară. La concurs s-au înscris deja 20 participanţi. Celor 25 mostre noi de tehnică agricolă, produse fitosanitare şi de îngrăşăminte a producătorilor şi distribuitorilor li se vor decerna Marele Premiu, medalii de aur, de argint, de bronz şi diplome ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

În cadrul seminariilor şi meselor rotunde se vor discuta cele mai relevante şi mai actuale teme din sectorul agroindustrial al ţării, cum ar fi:

Politicile de subvenționare pentru anul 2014. Acordul de asociere RM – UE.
Organizator: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
Condiții de comercializare a mijloacelor tehnice din fondul de susținere a producătorilor agricoli. Sistemul de lucrare a solului cu tehnologiile no-till şi mini-till.
Organizator: Institutul de Tehnică Agricolă "MECAGRO"
Proprietatea Intelectuală – suport pentru dezvoltarea întreprinderii
Organizator: AGEPI
Protecția plantelor și controlul semincer - probleme, realizări și perspective
Organizator: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)
Evaluarea stării de calitate a resurselor naturale cu aplicarea Sistemului Informațional Digital
Organizator: Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului "N.Dimo"
Masă rotundă: Formarea și tăierea pomilor fructiferi (măr, prun, piersic, cireș)
Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Masa rotundă: Creşterea culturilor de cîmp conform tehnologiei TWIN-ROW (70-80 mii plante/ha).
Organizator: Serviciul produse de fitotehnie,, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Expoziţia va fi completată de un program de activitate diversificat, prezentat de co-organizatorii şi partenerii evenimentului. Programul va oferi specialiştilor demonstraţii ale tehnicii agricole în acţiune, prezentări ale celor mai renumite brănduri din domeniu, posibilitatea să obţină consultaţii profesionale de la reprezentanţii ministerului de profil şi de la experţii din domeniu cu privire la cele mai recente tehnologii, să discute importante probleme de dezvoltare a complexului agroindustrial.

Moldagrotech punе la dispoziţia participanţilor şi fermierilor spaţiul ideal de ofertare, negociere si contractare. Producătorii agricoli vor beneficia cu această ocazie de o platforma perfectă pentru dezvoltarea afacerilor.

Deschiderea oficială a expoziţiei va avea loc pe 12 martie 2014, la ora 11:00, în pavilionul central al Centrului Internaţional de Expoziţii MOLDEXPO S.A.

Vă aşteptăm la MOLDAGROTECH (spring)-2014!

Program expoziţie:

12-14 martie – 10.00-18.00
15 martie – 10.00 -16.00

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика