CE 1160x100 4 2

Marți, 19 Noiembrie 2013 09:44

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) lansează procedura de colectare a propunerilor de proiecte pentru a fi susținute din Programul “Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor” în anul 2014

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) lansează procedura de colectare a propunerilor de proiecte pentru a fi susținute din Programul "Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor" în anul 2014

MIEPO, în calitatea sa de instituție coordonatoare a procesului de gestionare a Programului "Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor", anunță despre colectarea propunerilor de proiecte pentru a fi incluse în Planul activităților de realizare a Programului pe parcursul anului 2014.

Programul reprezintă instrumentul statului în internaționalizarea afacerilor și urmărește obiectivele de promovare a investiţiilor străine directe şi sprijinire a companiilor străine care doresc să înfiinţeze sau să-şi extindă afacerea în Republica Moldova, dezvoltarea întreprinderilor autohtone, prin susţinerea acestora în eforturile lor de diversificare a pieţelor, creşterea exportului şi sporirea competitivităţii la nivel internațional.

Ținând cont de obiectivele enunțate, vor fi finanțate din Program acele propuneri de proiect, care vor conține acțiuni orientate spre promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional, a climatului investiţional si oportunităţilor investiţionale şi de export ale Republicii Moldova; asigurarea creşterii gradului de conştientizare a Republicii Moldovei ca destinaţie de investiții; sprijinirea investiţiilor străine directe şi atragerea de noi investiţii străine, inclusiv prin crearea unui portofoliu de investiţii, constând în proiectele publice, private și pe bază de parteneriat public-privat; promovarea dialogului public-privat, în scopul de a construi un mediu de afaceri mai bun şi mai prosper, pentru dezvoltarea sectorului privat şi dezvoltarea economică a ţării; promovarea de bunuri şi servicii moldoveneşti pe pieţele externe, prin organizarea diverselor evenimente în ţară şi peste hotare; elaborarea unor studii de marketing necesare promovării oportunităților investiționale ale Republicii Moldova, precum și promovării bunurilor și serviciilor moldovenești peste hotare.

Pentru a putea beneficia de finanțare/cofinanțare din Program, propunerile de proiect urmează să întrunească un șir de condiții minime, ce țin de impactul evenimentului prin prisma realizării obiectivelor atragerii investiţiilor străine şi promovării exportului moldovenesc. Totodată, vor fi finanțate cu precădere acele acțiuni care vor avea un efect pozitiv asupra unui număr mai mare de companii autohtone. Prioritate vor avea acele propuneri pentru care există cofinanțare și din alte surse decât Programul, astfel scopul urmărit fiind obținerea efectul multiplicativ.

Propuneri de proiecte sunt așteptate din partea unui șir de actori, care au printre principalele direcții de activitate dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova și interconectarea acestuia cu cel internațional (instituțiile de stat, asociațiile sectoriale, camerele bilaterale, proiectele internaționale, prezente în Republica Moldova, etc.). La examinarea propunerilor se va ține cont de experiența instituției de a organiza acțiuni/evenimente de genul celor propuse și existența eventualilor parteneri.

Propunerile colectate vor fi înaintate Consiliului de administrare a Fondului Programului "Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor" (format be bază de paritate a reprezentanților sectorului public și cel privat). Urmare examinării acestor propuneri, Consiliul va lua decizia finală referitor la proiectele care vor beneficia de sprijinul oferit în cadrul Programului.

Moldovan Investment and Export Promotion Organisation

Phone: +373 22 23 27 03

Fax: +373 22 22 43 10

E-mail: ;

Webpage: www.miepo.md

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика