CE 1160x100 4 2

Luni, 16 Septembrie 2013 11:12

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2014 cu volumul finanţării din bugetul de stat în mărime de până la 50% din costul t

Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic este implementarea unei inovații sau tehnologii noi pentru Republica Moldova.

Perioada de implementare: Perioada de implementare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 2 ani (2014-2015).

Bugetul proiectului: Proiectele de inovare şi transfer tehnologic se finanţează de la bugetul de stat, în volum de până la 50 la sută, acordându-se prioritate proiectelor cu pondere mai mare de cofinanţare.

Bugetul total al proiectului nu poate depăși maxim 2 mil. lei pentru un an.

Sursa de finanţare: Sursa de finanțare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 50 % din bugetul de stat calculat din valoarea totală a proiectului și minim 50% de la agentul economic ca cofinanțare din sursele proprii.

Cofinanțarea poare fi efectuată prin mijloace financiare sau prin utilaje echipamente necesare pentru realizarea proiectului, procurate în perioada de realizare a proiectului de transfer tehnologic.

Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.

Grupul ţintă: Întreprinderile mici și mijlocii și instituțiile din sfera științei și inovării din Republica Moldova.

Adresă:

str. Mioriţa 5, et.4, mun. Chişinău
Telefon: 88 25 64,

persoana de contact: Sergiu Luchian
Email:
web: http://www.aitt.md

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика